De asemenea pe linia apei se face o decantare secundară şi o dezinfecţie a apei epurate. Pe linia nămolului se face o stocare a nămolului, o îngroşare a acestuia, o deshidratare mecanică a lui şi un proces chimic de dozare a substanţelor chimice. Apa rezultată se recirculă, iar nămolul deshidratat va fi colectat în containere speciale. În ceea ce priveşte procesele biologice, acestea cuprind mai multe etape (şi anume: predenitrificare, nitrificare şi postdenitrificare) şi au ca scop obţinerea unui efluent de calitate superioară. In urma acestor procese fizice, biochimice se doreşte obţinerea unor rezultate super-eficiente, respectiv apele trebuie să aibă parametrii corespunzători celor din standardele europene.

Cele mai bune echipamente, consumabile şi servicii în domeniul epurării, filtrării şi tratării apelor uzate menajere le găsiţi la societatea General Biotech.

Avantajele sistemelor modulare a apelor uzate menajere oferite de General Biotech

Sunt perfecte pentru orice comunitate, fie că este vorba despre cartier rezidenţial, sat sau oraş. Nu produc zgomote şi nu deranjează nici din punct de vedere vizual, ceea ce le face să fie preferate chiar şi în cartierele cele mai elegante ale oraşelor. Pot fi amplasate pe sol, în subsol sau la semi-adâncime. Nu afectează deloc mediul înconjurător sau mediul ambiant unde sunt poziţionate.

Sistemele pot fi adaptate la nevoile comunităţii unde se vor amplasa; pot cuprinde unul sau mai multe module (care să aibă capacităţi diferite) astfel încât să se obţină eficienţă maximă din toate punctele de vedere. Când este nevoie se folosesc mai multe module cuplate sau chiar toate modulele, iar dacă sistemul deservit este mai redus se poate opta pe varianta utilizării doar a unui singur modul. Cu ajutorul lor se face denitrificarea apelor uzate reziduale menajere, defosfatarea acestora şi astfel se obţin ape ce au parametri corecţi, ce pot fi folosite în scop industrial, în construcţii, la spălătorii auto, la udarea străzilor, la umplerea unor iazuri, la folosirea unor fântâni arteziene, sau pentru irigaţii (ex. parcele cultivate, spaţii verzi din parcuri, zone cu gazon).

Toate materialele sistemelor de epurare sunt de calitate înaltă, nu se corodează şi au rezistenţă mare în timp. Sunt staţii de epurare modulare, echipamente pentru epurare mecanică, sisteme de aerare, staţii de pompare a apelor uzate, sisteme de dezinfecţie cu ultraviolete, instalaţii de deshidratare a nămolului, sisteme de filtrare, instalaţii de dozare a substanţelor chimice, containere pentru nămol şi aşa mai departe.

Toate costurile sunt acceptabile în conformitate cu înalta calitate a produselor şi eficienţa tehnologiilor. Aici ne referim desigur şi la costurile de exploatare şi la costurile de întreţinere care sunt destul de mici. Fiecare sistem sau echipament va avea şi un manual de funcţionare  în care sunt explicate în detaliu toate lucrurile cu privire la folosirea şi întreţinerea unui astfel de sistem de epurare a apelor uzate menajere.

 

Tehnologia este avansată şi oferă posibilitatea de a reduce costurile la energie cu până la 50% din costurile care existau în cazul folosirii altor soluţii de acest fel de pe piaţă. Dacă se foloseşte şi energia solară sau chiar energia electrică alternativă produsă prin turbine eoliene, avantajele sunt şi mai mari în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor.

La General Biotech tratarea apei se face prin tehnologii avansate astfel rezultatele sunt cele aşteptate, apa rezultată va fi sigură, inodoră, limpede, calitatea ei de purificare va fi în conformitate cu parametrii ceruţi de standardele europene de calitate a apei. Vino să te convingi de eficienţa unei astfel de tehnologii! Te invităm să faci gratuit o analiză de laborator pentru a verifica faptul că rezultatele sunt în conformitate cu normele în vigoare!

Alte avantaje oferite clienţilor de către societatea General Biotech SRL sunt: soluţii privind tratarea şi epurarea apelor, furnizarea echipamentelor şi consumabilelor de înaltă calitate de tratare şi epurare a apelor, execuţia acestor echipamente, montarea şi verificarea lor, servicii de mentenanţă, instruire personal şi execuţii de confecţii metalice.