Face parte din strategia generală a UE de îmbunătăţire a performanţei economice şi a competitivităţii, sprijinind în acelaşi timp implementarea Acordului Verde al UE - scrie dr. Cao Hui, care este şeful de politici publice pentru activităţile de piaţă al Huawei în Europa.

35% din bugetul pentru Orizont Europa este alocat acţiunilor de cercetare-dezvoltare care vor ajuta UE să atingă obiectivele cheie privind schimbările climatice.

Comisia Europeană, Parlamentul European şi guvernele UE cunosc pe deplin rolul important pe care îl joacă industria în economia Europei.

Industria UE asigură unul din cinci locuri de muncă în Europa, 80% din exporturile UE şi două treimi din sectorul privat de cercetare şi dezvoltare din Europa.

Concluzia este că industria UE trebuie să fie pregătită pentru era digitală. Acesta este motivul pentru care, pe bună dreptate, există un astfel de accent în Orizont Europa asupra cercetării tehnologice. Inovarea în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) va fi un motor al creşterii economice în Europa.

Cercetarea colaborativă în TIC - punct central al Orizont Europa.

Să aruncăm o privire pentru un moment la Pilonul 2 al Orizont Europa. Acesta defineşte în mod clar domeniile de cercetare din Europa în următorii şase ani: tehnologii de fabricaţie, tehnologii digitale cheie, materiale avansate, AI/Robotică, următoarea generaţie de internet, calcul avansat şi Big Data. Acţiunile de colaborare TIC din Europa vor folosi mai bine tehnologia de detectare, arhitectura de calcul, fotonica, robotica, calculul cuantic, procesoarele cu consum redus de energie şi calculul de înaltă performanţă pentru a îndeplini obiectivele importante ale politicii UE.

În octombrie 2020, Comisia Europeană a anunţat că va pune deoparte 8 miliarde de euro pentru EURO HPC între anii 2021-2023. Acest lucru va accelera dezvoltarea tehnologiilor de calcul superioare şi ecologice în Europa. Sinergiile HPC vor fi exploatate prin implementarea inteligentă a tehnologiilor de inteligenţă artificială, Big Data şi cloud.

Huawei sprijină autonomia strategică a UE.

Sprijinirea unei noi strategii industriale în Europa, una care este definită de obiectivul autonomiei strategice, va necesita cooperare internaţională - dacă acest obiectiv politic în Europa va avea succes. Aici o companie precum Huawei poate juca un rol pozitiv. Putem sprijini UE în implementarea obiectivelor sale de cercetare în cadrul Orizont Europa. Suntem într-o poziţie puternică pentru a realiza acest lucru. Suntem în Europa din anul 2000. Avem 23 de centre de cercetare în 12 ţări europene. Am fost un participant activ la Orizont Europa, sprijinind în special acţiunile de colaborare în domeniul 5G, Big Data şi construind platforme TIC mai puternice care pot susţine Internetul Lucrurilor şi aplicaţii mai inovatoare pentru societate.

Huawei se situează pe locul 5 în clasamentul Comisiei Europene privind activităţile de cercetare-dezvoltare industrială în 2019. Asta ne face să fim al cincilea cel mai mare investitor din sectorul privat în materie de cercetare-dezvoltare din lume. Trebuie să investim într-o serie întreagă de activităţi ştiinţifice de bază şi aplicate - punându-ne astfel într-o poziţie mai bună pentru a livra produse noi şi inovatoare pe piaţă.

Parteneriatele public-private sunt esenţiale în cadrul Orizont Europa.

Principiul deschiderii instrumentelor de cercetare ale UE include, de asemenea, un element puternic de parteneriate între sectoarele privat şi public, astfel încât să se creeze noi industrii printr-o mai bună utilizare a tehnologiei. Întreprinderea comună Smart Network and Services va furniza 6G pentru Europa. Acest lucru va fi asistat prin activitatea unei alte întreprinderi comune care se va ocupa de tehnologiile digitale cheie.

Realitatea este că obiectivele politice ale Orizont Europa nu pot fi realizate doar de sectorul public. Trebuie să existe un angajament puternic din partea sectorului privat în multe acţiuni de colaborare în cadrul Orizont Europa. Există chiar şi un principiu mai larg extins în acest context. Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU nu pot avea succes decât acolo unde există o participare puternică din partea sectorului privat. Cercetarea, inovarea şi ştiinţa vor fi esenţiale pentru a ne asigura că aceste obiective ONU sunt atinse cu succes până în 2030.

Orizont Europa este un instrument economic. Cercetarea, inovaţia şi ştiinţa sunt elemente intrinseci în procesul de transformare digitală. Ţările care investesc în aceste sectoare vor asigura rentabilitate economică mai mare pe termen mediu. Şi tehnologia este o piatră de temelie în provocarea globală de a combate sărăcia, problemele sociale şi inegalităţile din societăţile noastre. Această opinie este împărtăşită de Comisia Europeană, Banca Mondială, OCDE şi Fondul Monetar Internaţional.

Lăsaţi sectoarele privat şi public să lucreze împreună în cadrul Orizont Europa. Aceasta este o situaţie de câştig mutual pentru sectoarele public şi privat şi beneficii pentru societate.