Programul este realizat în parteneriat cu mai multe think-tank-uri din România precum: Centrul de Analiză şi Studii de Securitate (CASS), NewsInt, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning, Institute of Business Competitive Intelligence (IBCI) şi Middle East Political and Economic Institute.

Programul INT-E prezintă o paletă extinsă de instrumente, mecanisme şi metode pe care le poate folosi o companie, un grup sau mai multe grupuri de companii, pentru a-şi maximiza prezenţa şi profiturile pe piaţa din România, dar şi pe pieţe externe, din punct de vedere economic. Acest program postuniversitar aduce în mediul educaţional românesc o abordare interdisciplinară, complexă, pentru a defini aspectele strategice şi tactice ale mediului concurenţial în care îşi desfăşoară activităţile companiile din România şi nu numai.

Pentru cunoaşterea competenţelor dobândite, a modalităţii de înscriere sau a altor informaţii suplimentare puteţi accesa site-ul IEI prin click aici.

De ce Intelligence Economic Internaţional (IEI)?

Mediul economic cu care interacţionează companiile la nivel global, continental-regional, naţional şi local, se află într-o continuă transformare. Gradul de complexitate al acestuia depăşeşte uneori capacitatea de adaptare în timp real a companiilor. Informaţia a devenit o sursă vitală pentru companiile care doresc să obţină un avantaj competitiv în rândul celor cu care îşi dispută pieţele, fie ele vechi sau noi. Astăzi informaţia este la îndemâna oricui, iar în ultimii 10 ani, accesul la sursele deschise a crescut datorită dezvoltării internetului. Totuşi companiile se confruntă tot mai des cu abundenţa informaţiilor, denunţând uneori blocaje, datorită incapacităţii de a selecta informaţia relevantă, de a analiza informaţia selectată dar mai ales de a o transforma în avantaj strategic. Au devenit o necesitate cunoaşterea pieţelor pe care companiile îşi desfăşoară activităţile economice (market intelligence), cunoaşterea competitorilor şi elaborarea strategiilor cu grad mare de succes pentru abordarea domeniului comercial. Cum tot o necesitate a devenit şi organizarea tot mai eficientă a activităţilor interne la nivel operaţional şi logistic pentru eficacitatea şi profitabilitatea companiei (business intelligence).

Pe acest fundal, INT-E pune la dispoziţie/oferă o gamă largă de instrumente ce ajută la evaluarea schimbărilor pieţei, cunoaşterea şi predictibilitatea poziţionării actorilor concurenţi, capacitatea de a învăţa din succesele şi insuccesele celorlalţi, implementarea celor mai noi metode de management, folosirea unor serii de tehnici, metode şi instrumente în funcţie de ramura economică în care compania activează, printre care amintim, pe parte strategică, Analiza SWOT, Balanced Scorecard, Blue Ocean Strategy, iar pe parte operaţională şi logistică, J2EE, DOTNET, Web Services, XML, data warehouse, OLAP, data mining, representation technologies, etc. Toate acestea vor fi explicate de către oameni cu foarte multă experienţă în domeniu, care vor îmbina partea teoretică cu cea practică, în aşa fel încât cursanţii să poată folosi în activităţile de zi cu zi informaţiile la care au acces prin cursurile post universitare ale INT-E.