EXEMPLE Cum plăteşti CAS şi CASS în 2018 dacă realizezi venituri din activităţi independente, chirii sau dividende

EXEMPLE
Cum plăteşti CAS şi CASS în 2018 dacă realizezi venituri din activităţi
independente, chirii sau dividende

Ministerul Finanţelor dă mai multe exemple privind modul în care vor plăti contribuţii sociale românii care realizează venituri din activităţi independente şi care trebuie să depună până la 31 ianuarie „Formularul 600”. Fiscul estimează că sunt circa 210.000 de români în această situaţie.

Ştiri pe aceeaşi temă

După modificarea Codului fiscal prin OUG 79/2017, Ministerul Finanţelor a publicat acum şi un proiect de hotărâre care modifică normele de aplicare. Acestea oferă mai multe exemple de calcul a CAS şi CASS, pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente, chirii sau dividende.

În anul 2018, se iau în calcul veniturile din activităţi independente realizate în anul 2017, iar salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare în luna ianuarie 2018 (1.900 lei).

Cum se face plata CAS

Exemplul 1 privind aplicarea prevederilor art. 148 din Codul fiscal

O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unei activităţi independente (activitatea de expertiză contabilă),  un venit net anual de 50.000 lei. Activitatea a fost desfăşurată întregul an fiscal. Persoana fizică nu are calitatea de pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale.

Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), începând cu anul 2018:

 • Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei.
 • Plafonul minim lunar în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS: 1.900 lei
 • Venitul net anual realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 50.000 lei/12luni = 4.167 lei

Întrucât venitul net realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului este mai mare decât nivelul salariului minim, în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul are obligaţia plăţii CAS în anul 2018 la un venit lunar ales, cel puţin egal cu 1.900 lei.

Contribuabilul depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia şi îşi alege ca venit lunar, bază de calcul CAS, suma de 2.000 lei.

 • CAS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 500 lei (2.000 lei x 25%)
 • CAS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 6.000 lei (500 lei x 12 luni)

Organul fiscal stabileşte CAS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Exemplul 2 privind aplicarea prevederilor art. 148 din Codul fiscal

O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unei activităţi independente (activitatea de traducător autorizat), un venit net anual de 20.000 lei. Activitatea a fost desfăşurată întregul an fiscal. Persoana fizică nu are calitatea de pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale.

 • Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), începând cu anul 2018:
 • Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei.
 • Plafonul lunar minim în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS: 1.900 lei
 • Venitul net anual realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 20.000 lei/12luni = 1.667 lei

Întrucât venitul net anual realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017 este mai mic decât nivelul salariului minim, în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul nu are obligaţia plăţii CAS în anul 2018. 

Contribuabilul optează pentru plata CAS şi depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, prin care îşi exercită opţiunea şi îşi alege ca venit lunar, bază de calcul CAS, suma de 1.900 lei.

 • CAS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 475 lei (1.900 lei x 25%)
 • CAS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 5.700 lei (475 lei x 12 luni)

Organul fiscal stabileşte CAS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Exemplul 3 privind aplicarea prevederilor art. 148 din Codul fiscal

O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unor activităţi independente (activitatea de consultanţă fiscală şi din drepturi de proprietate intelectuală), următoarele venituri:

- din activitatea de consultanţă fiscală, desfăşurată pe parcursul a 10 luni începând cu luna martie 2017, un venit net anual de 200.000 lei;

- din drepturi de proprietate intelectuală, realizat pe parcursul a 5 luni în perioada ianuarie – mai 2017, inclusiv, un venit net anual de 10.000 lei. 

Persoana fizică nu are calitatea de pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale.

Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), începând cu anul 2018:

 • Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei.
 • Plafonul lunar minim în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS: 1.900 lei
 • Venitul net anual realizat în anul precedent, din activitatea de consultanţă fiscală, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 200.000 lei/10 luni = 20.000 lei
 • Venitul net anual realizat în anul precedent, din drepturi de proprietate intelectuală, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: 10.000 lei/5 luni = 2.000 lei
 • Venitul net lunar cumulat din activităţi independente 22.000 lei = 20.000 lei +2.000 lei

Întrucât venitul net anual cumulat realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017 este mai mare decât nivelul salariului minim, în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia,  contribuabilul are obligaţia plăţii CAS în anul 2018 la un venit lunar ales, cel puţin egal cu 1.900 lei.

Contribuabilul depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, şi îşi alege un venit lunar, bază de calcul CAS, suma de 8.000 lei.

 • CAS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.000 lei (8.000 lei x 25%)
 • CAS anuală datorată de contribuabil pentru anul 2018 este de 24.000 lei (2.000 lei x 12 luni)

Organul fiscal stabileşte CAS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cum se face plata CASS

Exemplul 1 privind aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal

O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unei activităţi independente (activitatea de avocatură),  un venit net anual de 80.000 lei.

Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), începând cu anul 2018:

 • Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei.
 • Plafonul minim anual în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CASS în anul 2018: 22.800 lei  = 1.900 lei x 12 luni
 • Venitul net anual realizat în anul precedent: 80.000 lei

Întrucât venitul net realizat în anul precedent este mai mare decât nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia,  contribuabilul are obligaţia plăţii CASS în anul 2018 la o bază lunară de calcul egală cu nivelul salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată  în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, respectiv 1.900 lei pentru anul 2018.

Contribuabilul depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.

 • CASS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 190 lei (1.900 lei x 10%)
 • CASS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.280 lei (190 lei x 12 luni)

Organul fiscal stabileşte CASS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Exemplul 2 privind aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal

O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, venituri din desfăşurarea unei activităţi agricole, pentru care norma anuală de venit este de 15.000 lei şi un venit net anual de 5.000 lei  din cedarea folosinţei bunurilor.

Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), începând cu anul 2018:

 • Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei.
 • Plafonul minim anual în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CASS în anul 2018: 22.800 lei  = 1.900 lei x 12 luni
 • Venitul anual cumulat realizat în anul 2017: 20.000 lei = 15.000 lei +5.000 lei

Întrucât venitul net cumulat realizat în anul precedent este mai mic decât nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul nu are obligaţia plăţii CASS în anul 2018. 

a) Contribuabilul optează pentru plata CASS şi depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar prin care îşi exercită opţiunea.

 • CASS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 190 lei (1.900 lei x 10%)
 • CASS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.280 lei (190 lei x 12 luni)

Organul fiscal stabileşte CASS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

b) Contribuabilul nu optează pentru plata CASS în anul 2018 şi nu depune declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.

Exemplul 3 privind aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal

O persoană fizică a realizat în cursul anului fiscal 2017, din desfăşurarea unor activităţi independente (activitatea de consultanţă fiscală şi din drepturi de proprietate intelectuală) şi din investiţii (dividende distribuite în anul 2017), următoarele venituri:

- din activitatea de consultanţă fiscală, un venit net anual de 30.000 lei;

- din drepturi de proprietate intelectuală, un venit net anual de 10.000 lei;

- din investiţii, dividende distribuite  în sumă de 100.000 lei.

Obligaţiile contribuabilului, din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), începând cu anul 2018:

 • Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018 este de 1.900 lei.
 • Plafonul minim anual în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CASS în anul 2018: 22.800 lei  = 1.900 lei x 12 luni
 • Venitul net anual cumulat realizat în anul 2017: 140.000 lei = 30.000 lei + 10.000 lei +100.000 lei

Întrucât venitul net cumulat realizat în anul precedent este mai mare decât nivelul nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, contribuabilul are obligaţia plăţii CASS în anul 2018 la o bază lunară de calcul egală cu nivelul salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată  în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, respectiv 1.900 lei pentru anul 2018.

Contribuabilul depune la organul fiscal, până la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaraţia privind încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim, respectiv declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.

 • CASS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 190 lei (1.900 lei x 10%).
 • CASS anuală datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2.280 lei (190 lei x 12 luni).

Organul fiscal stabileşte CASS datorată de contribuabil prin decizie de impunere, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

citeste totul despre: