Ce pensii se pot cumula cu alte venituri

Ce pensii se pot cumula cu alte venituri

Noua lege a pensiilor, aflată încă în dezbatere publică până la data de 20 septembrie, oferă posibilitatea cumulării, în anumite condiţii, a pensiei cu alte venituri prevăzute în Codul Fiscal.

Ştiri pe aceeaşi temă

Potrivit Expunerii de motive a proiectului de lege, în anumite situaţii este permisă cumularea pensiei cu salariul.
„Persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv perioade asimilate, se pot pensiona pentru limită de vârstă cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei standard de pensionare. În acest caz se poate cumula pensia cu salariul şi se valorifică perioadele necontributive asimilate”, se arată în documentul citat.
 
Pe de altă parte, se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfăşurării unor activităţi profesionale şi a permite cumulul pensiei de invaliditate cu venituri din aceste activităţi. 
 
„Astfel, gradul I e caracterizat de deficienţă funcţională gravă şi capacitate de muncă diminuată, gradul II e caracterizat de deficienţă funcţională accentuată şi capacitate de muncă diminuată, iar gradul III e caracterizat de deficienţă funcţională medie şi capacitate de muncă diminuată”, arată sursa citată.
 
Şi pensia de urmaş poate fi cumulată, în anumite condiţii
 
Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Se introduce o nouă prestaţie şi anume ajutorul pentru soţul supravieţuitor, şi reprezintă 25% din pensia soţului decedat. „Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie. Noua prestaţie se acordă în următoarele condiţii: - soţul supravieţuitor are stagiul complet de cotizare; - are vârsta standard de pensionare; - nu s-a recăsătorit; - durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani, iar suma totală încasată să nu depăşească 80% din salariul minim brut pe economie”, prevă noile norme, care ar urma să intre în vigoare în 2021.
 
Ce venituri nu se pot cumula
 
În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri de orice natură prevăzute de Codul Fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepţia „ pensionarului, beneficiar al unei pensii anticipate, care realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. a) şi b) sau pct. II”.
 
Art. 6 - (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, următoarele persoane: 
 
I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă; 
 
b) funcţionarii publici; 
 
c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal. 
 
II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I
 
Cu alte cuvinte, pensia anticipată obţinută de politicieni şi judecători nu poate fi cumulată cu alte venituri.
 
citeste totul despre: