ANAF: Declaraţia 200 privind veniturile realizate în 2015 trebuie depusă până la 25 mai. Cine, ce şi cum declară

ANAF: Declaraţia 200 privind veniturile realizate în 2015 trebuie depusă până la 25 mai. Cine, ce şi cum declară

Contribuabilii vizaţi mai au o săptămână la dispoziţie pentru a-şi declara veniturile realizate în 2015

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte contribuabililor că 25 mai 2016 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile realizate în România în anul 2015.

Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea „Serviciului Privat Virtual” la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secţiunea „Depunere declaraţii”.

De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poştă sau depus direct la registratura administraţiei fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.

Cine depune Declaraţia 200

Trebuie să completeze această declaraţie persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani si/sau în natură din:
 1. activităţi independente;
 2. cedarea folosinţei bunurilor;
 3. activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 4. piscicultură;
 5. silvicultură;
 6. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 7. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe piete autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (n.n. - ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, a preluat atribuţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare);
8. jocuri de noroc.

Declaraţia 200 se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.

Ce venituri sunt exceptate

Potrivit ANAF, următoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligaţia menţionării în Declaratia 200 privind venitul realizat:

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

b) venituri cu impunere finală obţinute din:
• drepturi de proprietate intelectuală;
• activităţi desfăşurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi în baza contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
• activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

c) venituri din arendarea bunurilor agricole;

d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi, la sfârsitul anului anterior, nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final;

e) venituri sub formă de salarii si venituri asimilate salariilor;

f) venituri din investiţii, cu exceptia celor prevăzute la pct. 6-7;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

h) venituri din pensii;

i) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală;

j) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

k) venituri din alte surse.

Formularul şi instrucţiunile de completare se pot obtine de pe www.anaf.ro prin accesarea adresei https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2015.pdf sau direct de la sediul unitătilor fiscale.

Atenţie: Nedepunerea Declaraţiei 200 se amendează

ANAF mai precizează că încălcarea obligaţiei de depunere a Declaratiei 200 privind veniturile realizate din România până la data de 25 mai inclusiv se sanctionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 de lei.

Pentru a beneficia de avantajele utilizării mediului electronic, ANAF recomandă utilizarea „Spaţiului Privat Virtual“ pentru depunerea Declaraţiei 200.

Informaţii privind condiţiile de utilizare a „Spaţiului Privat Virtual“ sunt disponibile la adresa https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice.

Alternativ, se pot obţine informaţii telefonic de la Biroul central asistentă telefonică a contribuabililor, la numărul de telefon: 031.403.91.60 sau de la compartimentele de asistenţă pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările