1. Care sunt cele mai importante realizări ale companiei Veolia în România?

În cele două decade de activitate ale Veolia în România, compania a investit masiv în proiecte menite să ne apropie de marile oraşe europene, fie că vorbim despre Bucureşti, Ploieşti sau Iaşi.

Unele dintre cele mai mici tarife de apa şi energie din România, siguranţa şi continuitatea în livrarea de servicii, precum şi realizarea programului de întreţinere, reparaţii curente planificate şi reparaţii capitale, dar şi dezvoltarea de proiecte importante pentru protecţia mediului  sunt doar câteva dintre realizările importante ale companiei pe piaţa locală.

În 2018 Veolia România se aliniază misiunii globale a Grupului, Resourcing the world, proiectând şi implementând soluţii menite să îmbunătăţească accesul la resurse, protejându-le şi reînnoindu-le. Astăzi, resursele naturale devin din ce în ce mai limitate, în timp ce nevoile noastre sunt în creştere, într-o lume din ce în ce mai populată şi urbanizată, care se confruntă cu probleme legate de schimbările climatice.

2. Mărimea şi complexitatea realizărilor companiei înseamnă şi un nivel ridicat al investiţiilor. Care este nivelul acestora în anul 2017 pentru fiecare oraş în care compania activează?

Într-adevăr, realizările companiei de-a lungul acestor ani sunt şi un rezultat al investiţiilor financiare importante. În ceea ce priveşte compania Apa Nova Bucu­reşti (ANB), parte a Grupului Veolia, în anul 2017 s-au investit 137.7 milioane de lei, iar de-a lungul anilor de concesiune, valoarea totală a investiţiilor realizate de societate a fost de 1.905,7 milioane de lei. În cazul oraşului Ploieşti, investitii tehnologice în anul ce a trecut s-au ridicat la peste 19 de milioane de lei (Veolia Energie Ploieşti 8.7 milioane lei, Apa Nova Ploieşti: 9.4 milioane lei). Mai mult, la finalul anului 2017, totalul investiţiilor realizate de Veolia Energie Iaşi au depăşit 30 de milioane de lei (în 2017: 10.7 milioane lei, cumulat în perioada 2012-2017: 31 milioane lei).

3. Pentru atingerea mai rapidă a obiectivelor, dar şi eficientizarea costurilor, unul dintre cele mai importante fenomene actuale, digitalizare, este adoptat de un număr din ce în ce mai ridicat de companii. Cum a fost influenţată compania Veolia de această mişcare?

Am adoptat cu mult entuziasm digitalizarea şi am implementat sisteme inteligente atât în ceea ce priveşte tehnologia, cât şi în relaţia cu clienţii. În octombrie 2017 am inaugurat în Bucureşti noul centru de relaţii cu clienţii, dezvoltat după conceptul „one stop-shop”. În acest caz, digitalizarea
ne-a ajutat în dezvoltarea unei infrastructuri performante ce presupune reducerea la jumătate a timpilor de aşteptare şi de răspuns la solicitări. De exemplu, oferă posibilitatea reducerii timpului de intervenţie al echipelor tehnice de la 24 la 6 ore (de la vizita clientului) şi a timpului de încheiere a contractelor de la trei zile la 30 de minute, dacă documentaţia este completă. De asemenea, timpul de prelevare a probelor de apă din alte surse, pentru analiza calităţii, se reduce cu 24 de ore.

Mai mult, cu ajutorul digitalizării am perfecţionat sistemul automatizat pentru suport decizional, compus dintr-o serie de aplicaţii software, interconectate cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a infrastructurii generale. Practic, funcţionarea întregului sistem de alimentare cu apă este monitorizată în timp real dintr-un centru de comandă în care sunt colectate, prin sistemul SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), date relevante din teren (presiuni, debite, indicatori privind calitatea apei).

4. Proiectele importante presupun şi resurse umane calificate şi cu expertiză. Care sunt provocările cu care v-aţi confruntat în ceea ce priveşte forţa de muncă şi resursele umane?

Aşa cum ne arată cifrele, calitatea serviciilor oferite în toate oraşele în care compania activează, a crescut constant în ultimii ani. Astfel, vorbim de o echipă cu o rată de eficienţă şi performanţă ridicată.  Mai mult, căutăm în mod constant candidaţi ambiţioşi, dedicaţi, care doresc să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor în care trăiesc şi la inovarea sistemelor de alimentare cu apă şi energie termică. Veolia România oferă în permanenţă oportunităţi de angajare şi sprijină studenţii în pregătirea lor profesională prin oferirea oportunităţii de a efectua stagiul de practică în companie.