• Mediu: Philips îşi asumă angajamentul pentru 100% EcoDesign, prin eficienţă energetică crescută, extinderea aprovizionării cu energie regenerabilă şi soluţii bazate pe economie circulară – vizând limita de încălzire globală de 1,5 oC stabilită prin Acordul de la Paris privind Schimbările Climatice.

  • Social: Philips îşi asumă angajamentul de a îmbunătăţi viaţa a 2 miliarde de persoane pe an până  în 2025 [1] prin intermediul inovaţiilor sale, inclusiv a peste 300 de milioane de oameni din comunităţi dezavantajate.

 

  • Guvernanţă corporativă: Philips va asigura transparenţă în ceea ce priveşte contribuţiile fiscale în toate ţările în care operează.

 

Royal Philips, lider mondial în domeniul tehnologiei medicale, îşi consolidează angajamentul de a fi o companie axată pe îmbunătăţirea vieţilor oamenilor şi anunţă o abordare redefinită, complet integrată, pentru operaţiuni responsabile şi durabile. În prezent, compania se află în procesul de finalizare a programului Healthy people, Sustainable planet 2016 – 2020, prin care s-a angajat să îndeplinească toate obiectivele acestuia, care includ generarea a 70% din vânzări din produse şi servicii ecologice, creşterea cu 15% a soluţiilor bazate pe economie circulară, eliminarea CO2 din operaţiunile sale, reciclarea a 90% din deşeurile operaţionale şi evitarea eliminării deşeurilor la gropile de gunoi [2]. Noul cadru Philips include un set cuprinzător de angajamente cheie în aspectele legate de mediu, social şi guvernanţă corporativă (ESG) care ghidează execuţia strategiei companiei. Acest angajament include obiective ambiţioase şi planuri detaliate de acţiune.
 
„În momentul în care am pornit pe acest drum al transformării, obiectivul nostru a fost să ne asigurăm că Philips rămâne o companie relevantă - că putem aplica puterea inovatoare pe care o deţinem pentru a face o diferenţă în bine pentru oameni”, a declarat Frans van Houten, CEO Royal Philips. “În calitate de lider în domeniul tehnologiei medicale, scopul nostru este să îmbunătăţim sănătatea şi bunăstarea oamenilor prin inovaţii semnificative, printr-o influenţă pozitivă în viaţa a 2 miliarde de persoane pe an, până în 2025. Ne propunem să creştem compania responsabil şi durabil şi, de aceea, ne stabilim în permanenţă obiective sociale şi de mediu ambiţioase şi respectăm cele mai înalte standarde de guvernanţă. Să acţionăm în mod responsabil faţă de planetă şi societate face parte din ADN-ul nostru şi sunt sigur că este cel mai bun mod prin care putem aduce plus valoare, pe termen lung.”
 
„Suntem o companie dedicată îmbunătăţirii vieţii oamenilor şi pe deplin conştientă de responsabilitatea pe care o purtăm. Anul acesta, inovaţiile noastre în domeniul tehnologiei sănătăţii vor îmbunătăţi deja sănătatea şi bunăstarea a aproximativ 1,5 miliarde de oameni din întreaga lume. Până în prezent, eforturile noastre au fost recunoscute, inclusiv în cel mai recent top Sustainability All Stars, Fortune, dedicat primelor zece cele mai puternice brand-uri în materie de sustenabilitate. Privind cu mândrie spre realizările noastre, ridicăm acum ştacheta în performanţa de mediu, socială şi corporativă, prin obiective şi provocări de cele mai înalte standarde ”- a declarat Marcin Molin, General Manager of Personal Health pentru Philips, Europa de Sud-Est.
 
Până în 2025, incluzând România şi Europa Centrală şi de Est, Philips va fi alimentat în proporţie de 75% cu energie regenerabilă, inclusiv combustibil. Toate produsele şi serviciile noastre vor fi proiectate în conformitate cu cerinţele EcoDesign. Acolo unde nu putem elimina complet emisiile de CO2, vom compensa prin investiţii în proiecte de mediu benefice pentru sănătate, cum ar fi apă potabilă sigură, energie curată, biodiversitate şi programe de împădurire. Consolidăm angajamentul de a plasa sustenabilitatea in nucleul strategiei de business”.

 

Mediu: 100% dintre produsele nou introduse conform cerinţelor EcoDesign

Respectând limitele de mediu, Philips este dedicată obiectivelor sale, reducând amprenta de carbon în întregul lanţ de aprovizionare, în conformitate cu scenariul privind încălzirea globală cu 1,5 oC – aşa cum recomandă Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) şi conform Acordului de la Paris. Prin investiţii în inovarea durabilă, 100% dintre produsele şi serviciile Philips vor fi concepute în conformitate cu cerinţele EcoDesign prin care se doreşte îmbunătăţirea eficienţei energetice, în special în etapa de utilizare de către clienţi. Produsele 'Eco-Hero’ (produse şi soluţii inovatoare cu beneficii evidente pentru dezvoltarea durabilă) vor fi reda 25% din venituri.
 
Până în 2025, 75% din consumul total de energie (inclusiv combustibil) va proveni din surse regenerabile (în comparaţie cu 36% în 2015). De asemenea, compania va creşte veniturile din economia circulară de la 15% la 25% din vânzări, îşi va extinde programul de schimb pentru toate echipamentele medicale profesionale, va încorpora practici circulare la toate punctele de lucru şi nu va mai elimina deşeurile la gropile de gunoi. În plus, Philips va colabora cu furnizorii pentru a reduce amprenta de mediu a întregului lanţ de aprovizionare în conformitate cu scenariul privind încălzirea globală cu 1,5 oC. Emisiile de carbon, inevitabile în operaţiunile proprii, vor fi compensate prin investiţii în proiecte de mediu benefice pentru sănătate, cum ar fi programele pentru asigurarea de apă potabilă, energie curată, biodiversitate şi împădurire.
 
 

Social: Îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării

 
Philips îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării a 2 miliarde de persoane pe an până în 2025 [1] prin inovaţii şi parteneriate cu organizaţii private şi publice (inclusiv Philips Foundation). Lipsa accesului la îngrijire de calitate este una dintre cele mai stringente probleme ale timpurilor noastre. Pandemia COVID-19 a intensificat situaţia şi a condus la o suprasolicitare a sistemelor medicale din întreaga lume. Philips îşi propune să extindă accesul la servicii de îngrijire pentru 300 de milioane de persoane din comunităţile defavorizate.
 
Colaborând cu furnizorii prin intermediul Supplier Sustainability Performance Program, care  utilizează inteligenţa artificială pentru a evalua şi preconiza performanţa în dezvoltarea durabilă, Philips şi-a asumat şi angajamentul de a îmbunătăţi viaţa a 1 milion de lucrători din lanţul de aprovizionare până în 2025.
 

 

Social: Incluziune şi diversitate la locul de muncă

 
“Philips îşi doreşte să fie cel mai bun loc de muncă pentru cei care ne împărtăşesc pasiunea,” a declarat Frans van Houten. “De aceea, încurajăm învăţarea şi dezvoltarea personală continuă, precum şi o cultură inclusivă în care oamenii sunt apreciaţi şi acceptaţi pentru unicitatea lor,  astfel încât pot fi cea mai bună versiune a lor. Vom continua să construim o bază de angajaţi punând pe primul loc diversitatea şi multitudinea perspectivelor, ca factor important de inovare şi performanţă.”
 
La Philips, oamenii sunt motivaţi să îşi dezvolte propriile cariere prin programe de educaţie, mentorat şi comunicare internă. Ei au acces la instrumente digitale pentru auto-dezvoltare, astfel încât să poată evolua profesional. Generând Incluziune & Diversitate, Philips a stabilit un nou obiectiv de 30% diversitate de gen în poziţii de senior leadership până la sfarşitul anului 2025, obiectiv care este de aşteptat a fi îndeplinit înainte de finalul acestui an.
 
Philips desfăşoară şi mai multe programe în sprijinul sănătăţii şi bunăstării angajaţilor săi, inclusiv un program global de asistenţă, care îşi propune să ajute angajaţii cu nevoi urgente.
 
Când a izbucnit epidemia COVID-19, Philips a oferit sprijin în această zonă fără a pierde din vedere nevoile pe termen lung, cum ar fi echilibrul sănătos între muncă şi viaţă, gestionarea stresului, rezilienţa şi prevenirea problemelor de sănătate mentală.
 

Guvernanţă: Transparenţă completă privind contribuţiile fiscale

 
Philips are un angajament puternic în ceea ce priveşte transparenţa planurilor, acţiunilor şi a rezultatelor sale. De exemplu, obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 sunt aprobate de Science Based Targets initiative (SBTi), iar indicatorul de performanţă ‘Vieţi îmbunătăţite’ este auditat extern.
 
Philips se implică în mod transparent în discuţii cu acţionarii, clienţii, partenerii de afaceri, guvernele şi organismele de reglementare şi oferă produse şi servicii de calitate înaltă, care respectă toate legile şi standardele aplicabile. În cadrul angajamentului companiei pentru transparenţă, Philips îşi propune să publice în Raportul Anual din 2020, contribuţiile fiscale din toate pieţele/ţările în care operează, acestea fiind evaluate ca o contribuţie cu valoare socială pentru comunităţile locale.
 
[1] În contextul dezinvestirii planificate de Philips a diviziei electrocasnice, compania nu va mai include contribuţia portofoliului de electrocasnice în raportarea privind ‘Vieţile Îmbunătăţite’. Drept urmare, Philips îşi asumă angajamentul de a îmbunătăţi viaţa a 2 miliarde de persoane pe an până în 2025 şi viaţa a 2,5 miliarde de persoane până în 2030.


[2] În prezent, Philips generează 66% din vânzări din produsele şi serviciile ecologice, cu 13% din soluţii bazate pe economia circulară. Peste 95% dintre operaţiunile globale sunt în prezent alimentate de electricitate regenerabilă. În plus, 85% dintre toate deşeurile operaţionale sunt reciclate şi punctele de lucru industriale ale Philips nu au eliminat deşeuri la gropile de gunoi. Cel mai recent, Philips America de Nord a obţinut statusul de ‘zero deşeuri la groapa de gunoi’ pentru unităţile sale de producţie. Pentru mai multe informaţii: www.results.philips.com.