România se confruntă cu o criză acută de personal calificat, conform celor mai recente studii de pe piaţa muncii. În ce măsură este afectat domeniul energetic?

Într-adevăr, economia românească resimte o criză puternică pe piaţa forţei de muncă. Nu cred că există sector al economiei care să nu se confrunte astăzi cu efectele acestei crize: industria ospitalităţii, sectorul IT, industria automotive, construcţiile şi comerţul sunt doar câteva dintre cele mai dezavantajate domenii. Nici sectorul energetic nu face exceptie. Cele mai căutate meserii sunt cele tehnice, adică muncitorii calificaţi.

Mai mult decât atât, în sectorul energetic, revoluţia tehnologică la care asistăm ne creează şi o altă provocare. Pe măsură ce digitalizăm reţelele de electricitate, pe măsură ce dezvoltăm noi servicii şi produse, apare nevoia de noi competenţe. Meseria în sine suferă o schimbare de paradigmă, care necesită noi abilităţi. O altă provocare în domeniul nostru o reprezintă deficitul de personal tânăr – vârsta medie a personalului tehnic este de aproximativ 48 ani. Este stringentă nevoia de a asigura transferul de cunoştinţe de la o generaţie de electricieni la alta.

Aşadar, suntem în faţa unor noi provocări legate de recrutarea în domeniul energiei, atât pe fondul crizei de personal, cât şi al transformării digitale la care asistăm în acest domeniu. De aceea, companiile sunt nevoite să se implice din ce în ce mai mult nu numai în procesul de recrutare de personal, ci şi în procesul de formare de competenţe necesare business-ului în contimuă schimbare.

Piaţa forţei de muncă înregistrează un deficit destul de mare din punct de vedere al personalului calificat. Ce veţi face? Cum intenţionaţi să-i atrageţi?

Principala provocare în următorii ani, dincolo de acest deficit cu care ne confruntăm, este aceea de a ne pregăti pentru schimbarea de paradigmă în domeniul energiei care presupune adopţia tehnologiilor inovatoare. Astfel, peste câţiva ani vom avea nevoie să ocupăm poziţii pentru care nu există specializare în acest moment, schimbându-se complet modul de lucru cu reţeaua electrică.  De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere ca va fi necesar să transferăm cunoştinţe de la o generaţie de electricieni la alta. Or, în România învăţământul profesional a pierdut teren în ultimii ani. De aceea este necesar să ne orientăm către soluţii alternative, una dintre acestea fiind parteneriatul public- privat cu instituţiile de învăţământ.

În acest context, trebuie să ne adaptăm strategia de atragere a personalului calificat la noile condiţii de piaţă. Doar regândirea pachetelor de beneficii ca unică soluţie nu rezolvă problema pe termen lung. Este necesar să intervenim în formarea noilor generaţii, să poată răspunde cât mai bine cerinţelor businessului în care activăm. Invatamanul profesional în sistem dual reprezintă o soluţie viabilă pe termen mediu şi lung pentru a acoperi această nevoie.

În acest sens, am făcut deja primii paşi prin proiectul “Clasa duală Viitor electrician” pe care îl desfăşurăm în parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic din Bucureşti, care ne permite să pregătim o nouă generaţie de electricieni în acord cu schimbările care au loc în piaţa de energie, dar şi în societate. Pentru că activitatea de electrician s-a dezvoltat mult de-a lungul timpului, elevii vor învăţa cum să folosească cele mai noi tehnologii cu care angajaţii noştri lucrează în munca lor de zi cu zi. Şi, pentru ca elevii să-şi poată concentra toată atenţia asupra orelor şi a activităţilor practice, compania noastră îi va susţine, pe parcursul celor trei ani de studiu, cu o serie de beneficii financiare şi de dezvoltare personală.

Programul este organizat în sistemul dual de învăţământ, ceea ce asigură sprijinul E-Distribuţie Muntenia către Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti pe durata celor 3 ani de studiu. Compania va acorda elevilor o bursă lunară de 200 de lei, care se adaugă bursei de 200 de lei acordate în sistemul de învăţământ profesional de stat. În plus, E-Distribuţie Muntenia va susţine diverse nevoi ale elevilor, cum ar fi cheltuielile legate de examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, echipamente de lucru şi de protecţie, masa de prânz în fiecare zi, cheltuielile de transport şi cazare pentru elevii din afara Bucureştiului, abonamente la transportul intern în Bucureşti, vizite de studiu.

După ce aceşti tineri vor fi terminat cursurile, vor fi angajaţi în companie? Vor avea posibilitatea să fie promovaţi să-şi formeze o carieră în acest domeniu?

Compania noastră se ghidează după un model de afaceri bazat pe Crearea de Valoare în Comun (Creating Shared Value), care vizează dezvoltarea sustenabilă a companiei şi a comunităţilor în care activăm. Programul pe care l-am lansat va sprijini formarea profesională a tinerilor care doresc să devină electricieni şi în plus, le va oferi acestora o şansă de angajare în cadrul companiilor E-Distribuţie, după absolvire.

După finalizarea programului de trei ani, absolvenţii vor deveni Electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice, astfel că vor putea lucra ca electricieni de măsură pe partea de verificare şi recuperare de energie electrică, sau electricieni de medie tensiune sau medie-joasă tensiune în staţii electrice.

Mai mult decât atât, viitorii electricieni care vor dori să devină lider de echipă vor putea urma cursuri de maiştri, iar cei care doresc să continue studiile vor putea participa la examenul de bacalaureat în timp ce sunt angajaţi. Mai departe, cei care doresc să devină ingineri vor putea urma o facultate de profil. Deci programul deschide o serie de oportunităţi profesionale pentru tinerii înscrişi.