Electrica, profit net de 258 milioane lei în 2017

Electrica, profit net de 258 milioane lei în 2017

Electrica S.A. a obţinut anul trecut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% faţă de 2016, a informat compania, precizând că acesta include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor înregistrate în anul 2016.

Ştiri pe aceeaşi temă

Consiliul de Administraţie al Electrica S.A. a avizat şi va înainta spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 27 aprilie 2018, propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,7237 lei pe acţiune, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017. 
 
Randamentul dividendului propus este de 6,3%, luând în calcul preţul acţiunii Electrica S.A. la BVB din data de 5 martie 2018. Conform situaţiilor financiare individuale, rezultatul net pe acţiune la 31 decembrie 2017 este de 0,76 lei/acţiune.
 
Valoarea totală brută a dividendelor este de 245,4 milioane lei, reprezentând un procent de 100% din profitul net distribuibil, stabilit pe baza situaţiilor financiare individuale ale Electrica S.A., adică după deducerea rezervei legale.
 
Veniturile operaţionale totale ale Grupului Electrica, în anul 2017, s-au ridicat la valoarea de 5.777 milioane lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 0,27% faţă de 2016. 
 
Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu 7%, în contextul creşterii cantităţii distribuite cu 1,7% pentru cei trei operatori de distribuţie din cadrul Grupului.
 
În ceea ce priveşte segmentul de furnizare, veniturile nete s-au diminuat cu 4,7%, în principal ca efect al scăderii cu 9,7% a cantităţii furnizate. Este de aşteptat ca, pentru piaţa reglementată, pierderile şi nerealizările din anul 2017 să fie, cel puţin parţial, recuperate eşalonat în anul 2018.
 
Costurile de achiziţie a energiei electrice au crescut cu 7,9%, la 2.973 milioane lei în 2017, pe fondul atingerii unor niveluri record ale preţurilor pe piaţa locală a energiei electrice pe parcursul anului 2017.
 
Cheltuielile cu salariile şi beneficiile angajaţilor au scăzut cu 12 milioane lei sau 1,8%, la 642 milioane lei, ca urmare a măsurilor de optimizare a activităţilor Grupului, incluzând plăţi pentru plecări voluntare.
 
În anul 2017, Grupul Electrica a obţinut un profit net consolidat de 172 milioane lei, în scădere cu 63% faţă de 2016, pe baza situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS-UE. Acest lucru a fost cauzat, în principal, de creşterile semnificative ale cheltuielilor cu achiziţia de energie electrică, în contextul unor condiţii meteo severe şi al producerii unor dezechilibre majore în piaţa de energie electrică, în special în primele două trimestre ale anului, atât pentru segmentul de furnizare, cât şi pentru pierderile din reţea din segmentul de distribuţie a energiei electrice. 
 
 
“În ciuda faptului că anul 2017 a fost unul foarte dificil pentru toate companiile de furnizare şi de distribuţie din domeniul energiei electrice, este de remarcat că, în ultimele două trimestre din 2017, Grupul Electrica a înregistrat niveluri rezonabile de profitabilitate.  Profitul net individual înregistrat în anul 2017, în sumă de 258 milioane lei, asigură pentru acţionarii noştri un dividend destul de stabil pe acţiune şi un randament atractiv al dividendului. Dezechilibrele majore din piaţa de energie din prima parte a lui 2017, care au afectat întreaga industrie, au marcat semnificativ şi rezultatele financiare ale Electrica. Această experienţă ne-a determinat să revizuim procedurile de risc şi să regândim modelul de afaceri.  În plus, am lansat programe ambiţioase având ca scop optimizarea şi transformarea proceselor atât în distribuţie, cât şi în furnizare, măsuri care deja încep să dea rezultate”, a declarat Cătălin Stancu, director general al Electrica SA.
 
citeste totul despre: