Compania Eco Sud S.A. asigură autonomia Bucureştiului şi a judeţului Ilfov pentru tratarea, sortarea şi neutralizarea deşeurilor pentru următoarea perioadă de 20 de ani.
 
Astăzi am atins performaţa de a trata şi selecţiona zilnic cantităţile de deşeuri produse de o populaţie de peste 4 milioane locuitori, deţinem o suprafaţă ecologică pentru managementul deşeurilor de peste 2.500.000 mp şi gestionăm investiţii publice şi private în protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei iar activitatea desfăşurată de noi este de importanţă ecologică majoră pentru populaţie, comunităţi şi autorităţi locale, contribuind în mod decisiv la realizarea ţintelor de mediu stabilite de Comunitatea Europeană pentru România.
 
Depozitele ecologice, staţiile de sortare, instalaţiile de compostare şi platformele de transfer deţinute de compania Eco Sud în România rămân cea mai sigură soluţie de tratare a deşeurilor generate de populaţie, iar încrederea constantă a oamenilor în profesionalismul nostru manifestată de peste 20 de ani reprezintă o garanţie a unui mediu de viaţă sănătos şi a unui management benefic al deşeurilor, absolut necesare pentru orice persoană sau comunitate.
 
Cu un portofoliu de şase Centre de Management al Deşeurilor, compania Eco Sud gestionează un procent semnificativ din cantitatea de deşeuri produsă în România, lucru care o plasează în postura de lider naţional în acest domeniu
 
Eco Sud a preluat gestiunea depozitelor de deşeuri şi a centrelor de management integrat al deşeurilor în urma unor licitaţii organizate în conformitate cu normele europene de mediu, de către consilii judeţene, primării, asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare. 
 
Gestiunea Depozitului Ecologic Vidra şi contruirea acestuia a fost  atribuită companiei Eco Sud în urma unei licitaţii internaţionale oprganizate în anul 1999 de către Primăria Generală a Municipiului Bucureşti. Licitaţia a fost organizată ca urmare a studiului efectuat de compania japoneză JICA şi care a stabilit  necesitatea construirii a două depozite ecologice pentru gestionarea şi tratarea deşeurilor produse în municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, unul poziţionat în partea de nord a oraşului şi unul pozitionat în partea de sud a Bucureştiului, eploatat de Eco Sud în baza unui contract valabil până la umplerea depozitului, deci pentru o perioadă viitoare de circa 20 de ani.
 
Soluţiile Eco Sud au fost desemnate câştigătoare pentru excelenţă în servicii dar şi pentru responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, trăsături ce caracterizează activitatea companiei în cei 20 de ani de experienţă.
 
Depozitul Ecologic Vidra gestionat de compania noastră face parte din zona ecologică Vidra, recunoscută ca fiind o zonă cu un pământ roditor, nepoluat, apt pentru a dezvolta o agricultură modernă. 
 
Eco Sud monitorizează în permanenţă apa, solul şi aerul, rezultând parametri care definesc o zonă ecologică de excepţie, iar Comunitatetea Europeană a apreciat în mod constant în cadrul vizitelor făcute în România activitatea desfăşurată în cadrul depozitului Ecologic Vidra cât şi investiţiile realizate în scopul reutilizării materiilor prime provenite din deşeuri şi implementarea conceptului de economie circulară. 
 
Depozitul Ecologic Vidra este proiectat şi construit în conformitate cu cele mai exigente norme de mediu ale Comunităţii Europene, deţine toate autorizaţiile necesare funcţionării în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană şi poate susţine gestionarea şi tratarea deşeurilor din întreg oraşul Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru urmatoarea perioada de 20 de ani având porţile deschise pentru toţi colectorii de deşeuri care respectă standardele şi legislaţia de mediu în vigoare. 
 
La Depozitul Ecologic Vidra a fost realizat centrul de recuperare a deşeurilor provenite din construcţii care oferă tuturor posesorilor de deşeuri provenite din demolări, lucrări stradale, construcţii şi investiţii în infrastructură posibilitatea tratării şi recuperării acestora la costuri extrem de competitive, o mare parte din astfel de deşeuri întorcându-se în circuitul economic.
 
Grupul Eco Sud a fost printre primele firme private din domeniu care a decis să aducă un aport substanţial la protejarea mediului înconjurător şi a ales să implementeze conceptul de economie circulară – zero deşeuri. Astfel, valoarea produselor şi a materialelor este menţinută cât mai mult posibil, deşeurile sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic. “Avem tehnologia, avem expertiza şi, mai mult, avem determinarea pentru a gestiona eficient deşeurile astfel încât acestea să se transforme în resursă”, precizează directorul general al Eco Sud S.A., Adrian Scarlat.
 
Compania deţine autorizaţie integrată de mediu valabilă pentru o perioadă de 10 ani, este licenţiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.