Energia indignării. Care este a regizorului Rodrigo Garcia, dar ṣi a celor care îl urmează în atitudinea sa faṭă de realitatea zilei de azi.

Nu e comod un autor care spune în faṭă că, îmbrăṭiṣându-ṣi copiii, mamele poartă încă pe piele mirosul amantului, că producem indivizi care nu gândesc cu propriul cap, sau că inocenṭii copii otrăvesc cu plăcere sadică poneii.

Dar nu e numai scrâṣnet în acest text, ci e ṣi poezie. Ṣi mai ales mult umor, fiindcă toată această aventură în lumea omului de azi e construită ca o farsă tragică.

În acest spectacol nu moare nimeni. Nu mor decât iluziile noastre despre noi înṣine.

Veṭi descoperi acest lucru în video-ul pe care l-am realizat pentru voi, la reprezentaṭia de la Teatrul Tineretului din Zagreb, în cea de a doua parte a turneului Teatrului Naṭional din Timiṣoara.