C.N.S.A.S. a constatat în anul 2010, la solicitarea cotidianului „Evenimentul Zilei“, că preotul profesor universitar Ioan Ică senior a fost recrutat în anul 1975 în calitate de colaborator al Securităţii, semnând un angajament în acest sens, sub numele conspirativ „Lucian Popescu“". Decizia C.N.S.A.S. a fost confirmată de Curtea de Apel Bucureşti prin sentinţa civilă nr. 6410 din 2.11.2011.

Conform OUG 24/2008 şi legea 293/2008, noţiunea de colaborator al Securităţii se referă la persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii.

Nota de constatare a C.N.S.A.S. a relevat că Pr. Prof. Ioan Ică senior a fost recrutat de Securitate în anul 1975 „pentru supravegherea informativă a cetăţenilor străini care vizitează Institutul Teologic Ortodox şi Mitropolia Ortodoxă din Sibiu“ şi a semnat un angajament sub numele conspirativ „Lucian Popescu“, din care reiese că a acceptat colaborarea în secret cu organe ale Securităţii Statului în direcţia informării asupra unor aspecte sau fenomene negative, ce interesau această structură a statului.

Curtea de Apel Bucureşti a arătat în motivare că, în perioada comunistă, era de notorietate faptul că intenţia de a părăsi definitiv ţara era socotită ca potrivnică de către regim, cunoscută fiind politica dusă de regimul totalitar de îngrădire a liberei circulaţii. Pârâtul Ioan Ică senior cunoştea faptul că delaţiunile sale pot avea urmări asupra persoanelor semnalate, în condiţile în care, era de notorietate faptul că orice persoana semnalată cu intenţia de a rămâne în străinatate, la o eventuală solicitare în acest sens, era sancţionată prin primirea avizului negativ de plecare din ţară.

Curtea a constatat că informaţile oferite de pârâtul Ioan Ică senior au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pârâtul conştientizând faptul că asupra persoanelor la care s-a referit în delaţiunea să se pot lua măsuri de urmărire şi verificare şi, prin urmare, a vizat această consecinţă.

Într-o notă informativă întocmită olograf la data de 14.07.1975 şi semnată cu numele conspirativ, Pr. Ioan Ică senior a arătat următoarele: „Cunosc pe preotul M.V. de când mi-a fost student /.../ când s-a pus problema aducerii lui ca asistent sau duhovnic la Institut, mereu s-a spus ca nu merge, planând asupra lui o îndoială, nu în ce priveşte capacitatea lui intelectuală, ci sub aportul orientării sale faţă de viaţa şi societatea în care trăim. Aşa am aflat că şi ca preot avea o orientare religioasă exagerat interiorizată, trăiristă, ruptă oarecum de viaţă, în genul fostei Oastea Domnului, că este un preot ostaş, şi caută să formeze în felul acesta pe credincioşi; că a făcut o nuntă fără lăutari, numai cu un acordeon, unde s-au cântat cântări de la Oastea Domnului. Şi când a fost numit la Institut ca duhovnic, l-am văzut citind tot lucrări de evlavie monastică, traduse în româneşte din Sfinţii Părinţi , care circulau în volume dactilografiate şi procurate de el de la călugări. Şi din scrisul lui de până acum, se vede orientarea lui biblicistă, a unei teologii şi a unei evlavii în sine şi pentru sine, fără un angajament mai ferm în problemele societăţii noastre actuale.“

În cadrul aceluiaşi dosar de supraveghere informativă, în nota informativă întocmită olograf de pârât la data de 29.08.1975, referitoare la concepţile privind raportul Biserică – Stat, ale unui preot şi consilier economic la Centrul Mitropoliei Sibiu, s-au consemnat următoarele: „Ca student, pr I.G. s-a afirmat ca un băiat eminent cu reale calităţi de studiu şi putere de pătrundere /.../ După ce am aflat că a făcut politică în trecut, am constatat la el o atitudine naţionalistă şi e rezervat faţă de noua orânduire de la noi, nu în sensul unei atitudini făţiş ostilă, cât de tăcere prudentă şi nu de angajament total. /.../ Am discutat odată (acum vreo 3-4 ani) la secretariat la pr. C.F., cu care a fost coleg, de ce nu scrie şi în legătură cu slujirea Bisericii în statul socialist, m-a mirat atitudinea lui de rezervă şi de neangajare, cum putem colabora – a zis el – cu un stat care duce o politică atee pe faţă, cu ce ne sprijină pe noi, ori sprijinul este numai de partea noastră nu şi din partea statului.“

De asemenea, prin nota informativă dată la data de 16.06.1976, pârâtul a furnizat informaţii referitoare la intenţia unei persoane de a pleca din ţară şi a rămâne ilegal în străinătate, după cum urmează: „În ziua de 15 iunie 1976, fiica unei cunoştinţe vechi a familiei noastre, V.D. din Sibiu, /.../ a venit la noi cu o prietenă a ei din copilărie pe nume A.R. (sibiancă, /.../ actualmente profesoară de franceză de vreo şapte ani la un liceu din Braşov, în vârsta de 29 de ani) /.../ prietena ei R. s-a logodit de Crăciun cu un inginer francez din Paris pe nume J.C., pe care l-a cunoscut şi vorbeşte cu el de vreo 5 ani, că s-a întâlnit cu el şi în străinătate în timpul unei excursii prin O.N.T. , că acesta i-a adus de Crăciun casetofonul şi i-a dat şi un inel de platină în filigran, dar că nu spune la nimeni de unde le are, de teamă să nu se afle şi să-i pună cineva vreo piedică să nu se poată să se căsătorească cu el şi să plece cu el. /.../ Pe de altă parte, văzând cum se pune acum după Congresul educaţiei şi culturii socialiste problema căsătoriei cu cei din alte ţări, că e tot mai greu, de frică ca să nu piardă, se gândeşte să meargă ca turist în excursie în Franţa în vara aceasta şi să rămână acolo. /.../ A mai spus D. că ei îi e tot frică să nu i se pună vreo piedică, să nu mai poată pleca, ceea ce dovedeşte că nu caută să meargă pe drumul cinstit şi legal, ci pe cel fraudulos la nevoie, al tradării părinţilor şi patriei. Chiar şi mama ei s-a plâns de ea mamei lui D. că îi e frică să nu fugă până la urmă dacă merge ca turist în străinătate.“

Informaţii referitoare la intenţia unei persoane de a părăsi teritoriul României a furnizat pârâtul şi prin nota informativă întocmită la data de 18.03.1978, în care a arătat: /.../ (D.F.) a făcut cerere de mai demult să i se aprobe să meargă în Franţa la Paris să viziteze o soră a lui şi că n-a primit niciun răspuns, că a făcut un memoriu către C.C. fără sa primească nici de aici un răspuns, că ce dreptate mai este în ţara asta, că o să-şi dea chiar demisia din Partid de nu o să primească /.../ Din câte mi-am putut da seama eu şi de mai înainte, intenţia adevărată a lui F.D. e nu numai să viziteze pe sora lui, ci să rămână în Franţa, unde se câştigă mult mai bine şi apoi să-şi cheme soţia şi copiii prin Crucea Roşie Internaţională. În acest scop atât el, cât şi soţia de mai bine de un an s-au pus să înveţe limba franceză.

În nota informativă din data de 18.01.1977, pârâtul a arătat că: „Părintele B.G. din Sibiu /.../ are o atitudine de rezervă faţă de regimul socialist, atât cel sovietic, cât şi cel român, ca fiind un regim terorist /.../ Ar fi dorit să fie promovat şi ajutat mai bine după câte a suferit el, dar nici el n-a fost şi nu e ataşat cu tot sufletul orânduirii socialiste din patria noastră.“

De asemenea, din nota informativă întocmită de pârât la data de 01.03.1977, rezultă că: „Diaconul rector I.P. , în ciuda aparenţelor de om corect, legal şi loial regimului şi statului nostru, este un om fals şi ascuns, /.../ nu odată şi-a manifestat atitudinea de dezaprobare faţă de regimul comunist care urmăreşte până la urmă desfiinţarea Bisericii şi preoţilor şi privind cu nostalgie la vremurile trecute.“

În acelaşi sens, la data de 05.12.1986 pârâtul a furnizat nota informativă în care a relatat următoarele: „În ziua de 02.12.1986, în timpul pauzei Conferinţei Teologice Interconfesionale de la Inst. Teologic Univ. din SIBIU, prof. H.P. îmi spune că nu-i place şi nu e de acord cu pomenirea şi referirea la preşedintele ţării, domnul NICOLAE CEAUŞESCU în referatul teologic prezentat de Pr. Dist. L.S. şi numele Preşedintelui nu ar trebui să apară nici în concluzile teologice ale conferinţei, întrucât acestea se publică şi ajung în străinătate şi ne facem de râs. /.../ Mi-a spus că Conferinţele nostre trebuie să rămână teologice şi să nu le politizăm, amestecând lucrurile /.../ De altfel prof H.R. nu e prima dată când se manifestă astfel faţă de preşedintele ţării şi faţă de tendinţa de politizare a Conferintelor Interconfesionale după el.“

Curtea de Apel a constatat că, informaţile oferite de pârât au vizat îngrădirea dreptului la liberă exprimare şi libertatea opiniilor prevăzut de art. 28 din Constituţia României din 1965, coroborat cu art. 19 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile Civile şi Politice, a dreptului la viaţă privată prevăzut de art. 12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 17 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile Civile şi Politice, a dreptului la libertatea conştiinţei şi a religiei prevăzut de art. 30 din Constituţia României din 1965 coroborat cu art. 18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi, respectiv, a dreptului la libera circulaţie prevăzut de art. 12 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile Civile şi Politice.

Prin furnizarea acestor informaţii, pârâtul a conştientizat că asupra persoanelor la care s-a referit în notele informative se pot lua măsuri de urmărire şi verficare, şi, prin urmare a vizat această consecinţă. Drept urmare, Curtea de Apel a constatat calitatea de colaborator al Securităţii a pârâtului.

Întreaga motivarea a instanţei poate fi citită aici.

La finalul lunii noiembrie 2017, ĩn Aula Facultăţii de Teologie din Sibiu, preotul Ioan Ică senior a fost sărbătorit în cadrul Manifestărilor puse sub egida Zilelor Şaguniene cu un moment de omagiere şi o lansare de carte dedicată pr. prof. dr. Ioan Ică senior, care a primit distincţia „Crucea patriarhală“. Momentul a fost prezentat şi pe site-ul oficial al Mitropoliei Ardealului:

Studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Teologie din Sibiu au participat în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu“ la un moment de omagiere a părintelui profesor Ioan Ică senior, la împlinirea vârstei de 85 de ani. Cu această ocazie a fost lansat şi volumul omagial „Mărturisire şi dăruire celui între dascăli, părintelui nostru prof. univ. dr. Ioan Ică sr.“ apărut la Editura „Andreiana“ a Arhiepiscopiei Sibiului în colecţia „Studia in honorem“ şi cu sprijinul Editurii „Astra Museum“.

La manifestare au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Preasfinţitul Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, preşedintele senatului Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, pr. lect. univ. dr. Stelian Manolache de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa, preoţi, cadre didactice şi numeroşi oaspeţi.

În cuvântul său, IPS Mitropolit Laurenţiu a evidenţiat activitatea didactică şi de cercetare teologică a părintelui Ioan Ică senior: „Momentul acesta este unul liturgic. Faţă de Dumnezeu noi avem datoria de a-L preamări, de a-I mulţumi şi după aceea de a-i cere darurile Sale. Am adus acum slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea extraordinară care s-a împlinit printr-un ales al Lui, prin profesorul de vocaţie pe care l-am cunoscut când eram student în 1968. L-am avut profesor un semestru, dar l-am avut împreună-slujitor aici şi acrivia şi seriozitatea cu care preda cea mai grea disciplină, disciplina fundamentală a teologiei noastre, dogmatica, ne-au impresionat pe toţi“.

Părintele Ioan Ică senior a primit cu această ocazie distincţia „Crucea patriarhală“, împreună cu mesajul de felicitare din partea PF Patriarh Daniel, De asemena, părintele Ioan Ică senior a primit din partea Universităţii „Babeş Bolyai“ şi a Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca diplome de onoare, împreună cu mesajele de felicitare din partea decanilor şi profesorilor de la facultăţile amintite.

Părintele Ioan Ică senior le-a mulţumit tuturor pentru acest moment de omagiere şi a ţinut o prelegere despre sărbătoarea Naşterii Domnului.

„Aş dori să mulţumesc colegiului Facultăţii de Teologie pentru iniţiativa editării volumului omagial cu prilejul împlinirii celor 85 de ani, pentru cuvintele de apreciere ale tuturor colaboratorilor, celor care au făcut apariţia acestui volum şi tuturor participanţilor la acest eveniment, pentru dragoste şi neuitare“, a spus părintele profesor.

La final, cei prezenţi au avut posibilitatea să-l felicite pe părintele Ioan Ică senior şi să-i mulţumească pentru jertfa sa depusă ani de zile în slujba teologiei româneşti.

Chiar dacă Sinodul B.O.R. îşi propusese să comemoreze în anul 2017 victimele comunismului, în cazul de faţă, a fost omagiat un colaborator al Securităţii care prin delaţiunile sale a vizat îngrădirea drepturilor fundamentale ale omului.

Ar fi constructiv să ne gândim la posibile răspunsuri pentru aceste întrebări:

Ce vor înţelege studenţii de la Teologie din această omagiere?

Care vor fi reperele după care se vor ghida atunci când îi vor îndruma pe credincioşi?

Este Pr. Ioan Ică senior un „ales al lui Dumnezeu“ (aşa cum a susţinut Î.P.S. Laurenţiu Streza)?