La invitaţia Arhiepiscopului dr. Varsanufie al Râmnicului la sărbătoarea care a strâns mii de credincioşi, mii, subliniez, a fost de faţă şi a slujit, împreună cu un semnificativ sobor, Preasfinţitul Inocentius Byakatonda, Episcop de Burundi şi Rwanda, care a făcut şi o vizită la mănăstirile olteneşti de la Bistriţa, Hurezi, Arnota, Dintr-un lemn şi Govora întâmpinat cu o vrednică de laudă ospitalitate.

A fost, zic, un act diplomatic, îmi permit eu să subliniez, ţinând seama şi de ecoul lui în rândurile râmnicenilor şi nu numai – pentru că semnificaţia lui relevă nobila deschidere a bisericii naţionale în spiritul tradiţiei generoasei noastre ospitalităţi, act demn să evidenţieze, de asemenea, şi imaginea pe care o au în lumea ortodoxă prestigiul bisericii noastre şi activitatea ei atât de bogată în ultimii ani şi pe plan doctrinar, şi de cercetare şi de cultivare şi sporire a unor legături cât mai diverse şi cât mai înţelepte.

Dar aş dori să atrag atenţia şi asupra răsunetelui acestei activităţi în spaţiul geografiei naţionale prin creşterea, plină de speranţă, a numărului credincioşilor la biserică, la sărbătorile creştine şi la pelerinaje – fapt care se adaugă, cred eu, favorabil, educaţiei spirituale a societăţii româneşti întregi a cărei prezenţă la biserică este, şi mai ales în rândurile tineretului, din ce în ce mai semnificativă.

Văd aici şi un prilej pentru administraţia noastră, pentru şcoală, pentru căminele culturale, pentru casele de cultură, pentru acţiunile programului cultural general de a veni mai activ în întâmpinarea acestei prezenţe a tinerei generaţii, îndeosebi, la serbările calendarului ortodox, anul acesta dedicat inspirat cultului unui Patriarh atât de nobil recunoscut ca un înalt militant şi slujitor al ideii de patriotism luminat şi de identitate naţională, cum a fost Patriarhul Iustinian Marina căruia sper să îi fie dedicate şi în spaţiul Ministerului Culturii şi în acela al Ministerului Educaţiei Naţionale un loc meritat din plin, celebrarea acestui Patriah venind şi în întâmpinarea împlinirii unui veac de la Marea Unire din 1918.

Întregul an 2017, închinat în calendarul ortodox lui „Iustinian Patriahul”, poate fi - şi pentru învăţământ şi pentru cultură -, un capitol de onoare în Programul naţional – pe care îl aşteptăm anunţat oficial – al sărbătoririi Centenarului Unirii.