Compatriotul  Nicuşor Moise este unul dintre cei care a pus umărul la restartarea Consiliului Mondial al Românilor, la focalizarea pe acţiuni concrete, acolo unde terţi sunt indiferenţi, nu se implică şi preferă să lase altora grija îmbunătăţirii vieţii celor ce vorbesc limba lui Mihai Eminescu, între Nistru şi Prut. 

Nicuşor Moise mi-a semnalat o iniţiativă de interes public, în condiţiile când realitatea este că aproximativ 350 de biserici din judeţele aflate în stânga fostului râu intern, Prutul, se închină la mitropolia supusă Moscovei şi numai circa 150 de biserici sunt parte a Mitropoliei Basarabiei, aparţinătoare de Patriarhia României. 

Iniţiativa este bine conturată în comunicatul din 27 martie 2021 al Consiliului Mondial Român, pe care îl reproduc, in integrum, mai jos.

<< În urma ocupării sovietice a Basarabiei, în oraşul Bălţi a avut loc un proces de deznaţionalizare forţată atât prin rusificare şi de-românizare, cât şi prin desfiinţarea legăturilor românilor credincioşi cu Biserica Naţională a României.

Mitropolia Basarabiei aparţinătoare de Patriarhia României a fost nevoită să-şi suspende activitatea şi toate bunurile sale, inclusiv ale Episcopiei Hotinului, cu sediul la Bălţi, au fost confiscate şi trecute ulterior în posesia structurii locale a Patriarhiei Moscovei.

În urma reînfiinţării Mitropoliei Basarabiei, în încercarea de a cicatriza rănile trecutului, Statul român a achiziţionat un teren în oraşul Bălţi, pe care l-a pus la dispoziţia Episcopiei de Bălţi, pentru a construi pe el un Complex Culturalo-Religios constituit dintr-o nouă Catedrală Ortodoxă Română şi un Centru Cultural Românesc.

Printr-un Protocol încheiat cu Episcopia de Bălţi, Consiliul Mondial Român s-a angajat să se implice într-o campanie de strângere de fonduri pentru ridicarea acestui Centru, atât de necesar pentru sprijinirea românismului.

Considerând că participarea întregii suflări româneşti este un act de înalt patriotism şi o dovadă de solidaritate şi unitate naţională, invităm întreaga societate românească, inclusiv organizaţiile civice şi politice să se alăture acestui demers.>>

1=1

Pentru donaţii, s-au deschis următoarele conturi speciale la Reprezentanţa Consiliului Mondial Român, România (CIF 17796985):

1. RO09 RZBR 0088 1687 8618 0005 pentru donaţii în LEI,

2. RO79 RZBR 0088 1687 8618 0006 pentru donaţii în EURO,

3. RO52 RZBR 0088 1687 8618 0007 pentru donaţii în USD.

Iată mai jos şi protocolul de colaborare convenit de Mircea Popescu, preşedintele Consiliului Mondial al Românilor şi P.S. Antonie, episcopul de Bălţi. 

Faptul că s-a convenit edificarea unui complex românesc, compus din Catedrala Ortodoxă Română şi Centrul Cultural Românesc, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este un semn de înţelepciune şi orientare spre generaţia următoare de vorbitori ai limbii lui Mihai Eminescu.

Mulţumesc frumos conaţionalului Nicuşor Moise, pentru încrederea acordată furnizării acestei informaţii speciale, în vederea inserării în acest areal electronic, cu audienţă reală şi în judeţele dintre Prut şi Nistru. 

1+2