Dar, să-mi fie cu iertare, oare câte naţii nu pot pronunţa corect numele iluştrilor lor compatrioţi?! La noi a ajuns o mare dandana să-i rostim cuiva corect numele, mai ales dacă termenul onomastic nu este frecvent.

Domnii jurnalişti, simpatici şi atotştiutori, aşa cum le stă bine comentatorilor români, cu capetele lor enciclopedice, ştiu cam tot ce se poate ştii despre sportivi, ne copleşesc cu date, ne recită din Wikipedia despre Roland Garros…, dar nu pot depăşi o chestiune capitală: cum o chemă pe Simona: Halep sau Halep? Cu accentul pe a sau pe e? Asta-i întrebarea. Şi e motiv de a lua aminte.

Ştim că tânăra şi simpatica jucătoare de tenis, care m-a emoţionat sincer, provine din neam de machedoni, aromâni adică, ceea ce limpezeşte lingvistic problema numelui.

Halep, cu accentul pe e, vine din turcescul Haleb, numele în acea limbă al oraşului Alep. Alepul este unul din cele mai vechi oraşe din lume, situat în nord-vestul Siriei, cam la 50 de km de graniţa turcă.

Augustin Scriban (1939) se referă şi la o măsură cu acest nume, un termen regional şi învechit:

halép m. ca măsură şi n., pl. e şi urĭ, ca unealtă, ca şi cot (turc. Haleb, Alep; halebi pik, cot de Alep). Mold. Vechĭ. Cotu de Alep (0,69 m.)

Numele oraşului îl întâlnim pentru prima oară la Grigore Ureche, în Letopiseţ: „Cându au mazilit împăratul pre Pătru vodă Schiopul, vă leatul 7088 (1579) dechevrie 2. Acest Pătru vodă ce-i zic Şchiopul, după ce au domnit 5 ani, l-au mazilit împăratul Amurat şi au trimis pre un turc mare, de l-au luat din scaun şi l-au trimis la Halep, la pază. Iar domniia o au dat-o Iancului vodă.”

Dimitrie Papazoglu, în Istoria fondării oraşului Bucureşti scrie şi el: „Radu Vodă, când a reclădit şi a înfrumuseţat biserica moşului său, înzestrând-o cu mai multe moşii, a făcut-o şi egumenie, cu rugăciune ca Patriarhia şi Lavra să roage pe milostivul Dumnezeu să ierte păcatele părintelui său, Mihnea Turcitul de la Halep, unde era numit paşă; ceru, totdeodată, voie să aducă rămăşiţele acestui Mihnea, spre a fi îngropate aici, în mormântul dinăuntrul bisericii, în acelaşi mormânt a pus şi rămăşiţele moşului său, Alexandru, care fusese domn în Moldova; tot acolo a fost îngropat şi el mai târziu.”

Prin urmare, Simona Halep este numele ei şi nu altminteri. Respectul începe la un popor cu rostirea dreaptă a numelui semenilor. Iar Simona o merită pe deplin.