În 2001, Rodica Zafiu scria un articol pe această temă, în România literară (nr. 29/2001), incluzând şi o revizie a problemei. Vom relua argumentele lingvistei, ceva mai detaliat însă, pentru a înţelege originea şi extensia acestei supărătoare sinonimii.

Alexandru Graur arăta, într-o intervenţie din 1931, că „ţărănii nu întrebuinţează niciodată acest cuvânt «căci» în graiul lor obişnuit (...). Când e vorba însă să se exprime mai «radical», sau în scris, li se pare frumos să-l întrebuinţeze pe căci în locul lui că, dar, necunoscându-i adevărata sferă de înţeles, îl pun pe căci chiar acolo unde şi limba literară îl întrebuinţează pe că: «vei şti căci eu mă aflu bine sănătos...». Expresii de acestea am auzit şi din gura unor elevi din cursul superior de liceu“ (apud Puţină gramatică, ed. 1987, p. 78).

Iată şi explicaţia pe care o dă Dicţionarul Academiei (tomul I, litera C, 1940, cu grafie actualizată):

Căci devenind, în dezvoltarea sa = că (I), îl găsim mai de mult, mai ales la scriitori mai puţin îngrijiţi, şi cu funcţiunea lui (III), introducând o propoziţie secundară obiectivă etc. Acest lucru s-a putut întâmplă cu atât mai uşor, cu cât după unele cuvinte, căci se poate interpretă şi ca „deoarece“ şi ca simplă conjuncţiune funcţională. Pricina cea adevărată căci (= că s. pentru care) Românii din Ardeal aleseră loruşi Domn pre Tuhutum, o spune Notariulla cap. 27. P. MAIOR, IST. 97, cfr. ECONOMIA, 180/17.“

Mai recent, Magdalena Vulpe arata şi ea că în texte dialectale conjuncţia „căci“ nu fusese atestată (Subordonarea în frază în dacoromâna vorbită, 1980), folosirea acesteia fiind un fenomen livresc.

Să facem acum şi un excurs istoric, pentru a ne certifica de uzul acestei conjuncţii, rezultate din unirea lui „că“ şi „ce“. „Căci“ este, aşadar, o conjuncţie folosită pentru a introduce propoziţii explicative, uneori cu nuanţă cauzală. Are ca sinonime: pentru că, deoarece, fiindcă.

 • „Şi nu putea aievea să să apuce să vie în ţară, căci Alixandru vodă vieţuia bine cu léşii şi léşii avea legătura tare cu turcii pentru amistecături ca acéstea.“ URECHE, Letopiseţul…, 1641

 • „Şi i-au dat acelui agă Dumitraşco-vodă o mie de lei, dzicând şi turcul aga că a lui vină este, căci au mas pre câmpu.“ NECULCE, Letopiseţul…, 1742

 • „Am întrebat, am cercetat şi am descoperit o foarte tristă dramă, pe care îţi voi spune-o altă dată, căci acum mă grăbesc a lăsa pre morţi, ca să mă întorc între cei vii.“, NEGRUZZI, Negru pe alb, 1836

 • „Îmi dădu hârtia; scosei un pachet de tutun, căci aveam îndeajuns, îl desfăcui şi i-l pusei în hârtie.“ HOGAŞ, Pe drumuri de munte, 1911

 • „Voi veni mâine dimineaţă, căci acuma tot e târziu şi până să ajung eu acolo, excelenţa...“, REBREANU, Pădurea spânzuraţilor, 1922

În exprimări neîngrijite, prin hipercorectitudine, „căci“ a ajuns să fie folosit ca sinonimul lui în toate contextele acesteia din urmă, ajungând să introducă, de pildă, propoziţii completive, atributive sau subiective:

 • „iată, aici putem spune cu certitudine căci judeţul...“ (OTV, 19.VI.2010) − corect: iată, aici putem spune cu certitudine judeţul... [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o completivă directă, n.n.]

 • „Este o frumuseţe! Cred căci merită să ajungă în finală!“ (Internet) − corect: „Este o frumuseţe! Cred că merită să ajungă în finală!“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o completivă directă, n.n.]

 •  „Eşti sigur căci rugăciunea ta e ascultată?“ (Internet) − corect: „Eşti sigur că rugăciunea ta e ascultată?“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o completivă directă, n.n.]

 • „Buna ziua, deşi am sesizat asociaţiei faptul căci uscătoria a devenit spaţiu în care sunt depozitate o mulţime de biciclete, cărucioare etc…“ (Internet) − corect: „Buna ziua, deşi am sesizat asociaţiei faptul că uscătoria a devenit spaţiu în care sunt depozitate o mulţime de biciclete, cărucioare etc…“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o atributivă, n.n.]

 • „…Domnul mi-a dat confirmarea căci îmi voi lua acest examen…“ (Internet) − corect: „…Domnul mi-a dat confirmarea că voi lua acest examen…“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o atributivă, n.n.]

 • „Să ai încredinţarea căci Dumnezeu merge înaintea voastră şi vă v-a netezi calea!“ (Internet) − corect: „Să ai încredinţarea că Dumnezeu merge înaintea voastră şi vă v-a netezi calea!“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o atributivă, n.n.]

 • „Căci dacă apa la presiunea de câţiva bari nu poate să iasă din conductă, este evident căci nici nu poate intra.“ (Internet) – corect: „Căci dacă apa la presiunea de câţiva bari nu poate să iasă din conductă, este evident că nici nu poate intra.“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o subiectivă, n.n.]

 • Este clar căci scoaterea acelor versuri este contraindicată…“ (Internet) – corect: Este clar că scoaterea acelor versuri este contraindicată…“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o subiectivă, n.n.]

 • „Se zice căci oamenii înainte au consumat carne crudă…“ (Internet) – corect: „Se zice că oamenii înainte au consumat carne crudă…“ [În exemplul acesta, căci introduce, nejustificat, o subiectivă, n.n.]
   

Din fericire, deşi în limba vorbită, în comentariile la bloguri, aceste abateri abundă, în presa scrisă şi cercetată de curând prezenţa acestei greşeli este, se pare, în scădere.