În genul cântului cameral însoţit de pian, doamna – cum îi spun şi acum foştii studenţi, foştii colegi – a avut dârzenia, a avut perseverenţa de a fi ridicat, la noi, funcţia pianului la nivelul unui veritabil parteneriat muzical al marei performanţe.

Drumul pe scenă l-a împărţit împreună cu câţiva dintre marii artişti ai generaţiei de aur; …cum sunt sopranele Magda Ianculescu şi Iolanda Mărculescu, mezzosoprana Martha Kessler, baritonii Dan Iordăchescu şi Ladislau Konya, pianista şi compozitoarea Hilda Jerea, violoncelistul Vladimir Orlov… ; sunt personalităţi alături de care a apărut pe scenă, în mari competiţii naţionale şi internaţionale. Au fost colaborari în urma cărora au beneficiat atât colegii de scenă cât şi publicul; dată fiind competenţa, talentul, măiestria.

Bunul gust şi echilibrul comunicării nu au părasit-o niciodată. A lăsat importante imprimări discografice, integrale privind repertoriul romantic al liedului, creaţii enesciene, altele semnate de Dinu Lipatti; a adus pe scenă numeroase prime  audiţii de muzică românească.  

Reiau o notă biografică din care notez; …faptul că Suzana Szörenyi  s-a născut la Bucureşti; …a plecat la Budapesta la vârsta primei copilării împreună cu o parte a familiei. Aici a studiat pianul şi a urmat cursurile liceale; în vara anului 1944, la vârsta de cincisprezece ani, Consulul Gereral al României a sfătuit-o să revină de urgenţă la Bucureşti; …dată fiind orientarea rasistă, pro-nazistă a guvernului

ungar din acea vreme. Drumul întoarcerii spre casă s-a intersectat, la un moment dat, cu tăvălugul armatelor ce se rostogoleau spre Berlin; pe anume perioade salvarea i-a fost  refugiul în munţi. 

Ajunsă la Bucureşti s-a înscris la nou înfiinţatul Conservator  Ciprian Porumbescu.  I-a avut profesori, printre alţii, pe maeştrii Tudor Ciortea – disciplina Forme Muzicale şi Dagobert Buchholz – studiul acompaniamentului pianistic, la Clasa de Lied a acestuia din urmă. A fost unul dintre marii noştri muzicieni în domeniul cântului cameral. Aici doamna Szörenyi şi-a început cariera didactică. A fost cel mai iubit discipol al maestrului. In anul 1963 preia conducerea acestei discipline continuându-şi activitatea didactică până în anii din urmă.

A format o importantă pleiadă de muzicieni performeri şi de pedagogi.

„A întruchipat ambele laturi, pe cea de creator şi pe cea de authentic estet în domeniul pe care îl profesa. A ştiut a aprecia diversele forme ale vieţii descoperind în fiecare clipă partea frumoasă a existenţei umane; se înnoia perpetuu; curiozitatea se dovedea a fi neatinsă de rutină; se dovedea a fi un om modern stăpânit de o sete neţărmurită de informaţie” nota cu un an în urmă una dintre discipolele doamnei.

A fost apreciată şi iubită. Ştia a cultiva sentimental prieteniei.

Nu s-a plans de nimic. Nu a reproşat nimic nimănui.

A fost un om, un artist, un caracter.

Aceasta este Doamna.