Prin urmare, câteva intervenţii se impun.

Reamenajarea sălii a fost decisă ca urmare a deciziei Ministerului Culturii din luna octombrie 2016 de a readuce sculptura Cuminţenia Pământului la MNAR, în paralel cu finalizarea achiziţiei. Un contract de comodat a fost încheiat de direcţiunea MNAR cu proprietarii lucrării, cu durată până la finalul lunii ianuarie 2017.

Sala Brâncuşi a fost închisă la începutul lunii noiembrie a anului trecut pentru începerea lucrărilor de reamenajare, care au fost însă blocate de nefinalizarea procesului de achiziţie.

Ca urmare a lipsei unui răspuns din partea ministrului Ion Vulpescu la solicitarea direcţiunii muzeului de a clarifica situaţia Cuminţeniei Pământului, directorul general, Călin Stegerean, a decis cu aprobarea Consiliului de Administraţie al muzeului, semnarea în luna ianuarie 2017 a unui nou contract de comodat cu proprietarii statuii, pe o durată de un an. S-a solicitat Biroului de Artă Românească Modernă întocmirea unui caiet de sarcini pentru reamenajarea sălii Brâncuşi care să aibă în vedere un parcurs cronologic, prezentarea de materiale explicative şi documentare. S-a decis includerea în expunere şi a piesei Scaunul care a intrat într-un proces de restaurare finalizat în cursul lunii mai 2017.

Totodată, acest proiect urma să reprezinte prin noile modalităţi de expunere un proiect pilot pentru reamenajarea Galeriei Naţionale.

În vederea realizării acestuia s-a procedat la organizarea unui concurs public de soluţii de amenajare care s-a finalizat la mijlocul lunii aprilie fără desemnarea unui proiect câştigător datorită neîndeplinirii condiţiilor solicitate.

Reluarea concursului, cu respectarea calendarului legal, s-a finalizat în cursul lunii iulie cu desemnarea proiectului câştigător. Din comisia de concurs au făcut parte directorul general, Călin Stegerean, directorii adjuncţi Octav Boicescu şi Liviu Constantinescu şi Doina Lemny, cercetător-muzeograf la Centrul Pompidou Paris, specialist în sculptura primei jumătăţi a secolului XX.

Acest proiect este cel care a fost inaugurat astăzi.

Prin urmare d-na Monica Enache nu este curatorul expoziţiei, după cum apare în comunicatul Agerpres, sala Brâncuşi nu a fost închisă printr-o decizie pripită, cum afirmă directorul actual al MNAR, ci printr-o serie de hotărâri ale Consiliilor Ştiinţific şi de Administraţie ale muzeului. 

Totodată, actuala conducere a ocultat complet din comunicările făcute cu această ocazie etapele parcurse şi faptul că noua sală este rezultatul unui concurs de proiecte, fără să menţioneze câştigătorul acestuia, asumându-şi pe nedrept toate meritele, inclusiv cele de concepţie. De altfel, pe site-ul muzeului nu este postat nici un comunicat referitor la acest eveniment desfăşurat în prezenţa ministrului culturii.