Stiri despre ortografie

  18 rezultate: Sortare: Cronologic ↓ Dupa popularitate
 • Dificultăţi de limbă (X): „niciunul“ şi „nici
unul“ etc.
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Dificultăţi de limbă (X): „niciunul“ şi „nici unul“ etc.

  Vom cerceta astăzi o normă ortografică care a stârnit destulă agitaţie şi un val de comentarii atunci când Academia a introdus-o, în 2005: scrierea legată, în majoritatea enunţurilor, a cuvintelor: „niciunul, niciuna“, respectiv „niciun, nicio“. Deşi a trecut ceva vreme, continuăm să ne confruntăm cu majore dificultăţi de asimilare.

 • Diacriticele şi dicţionarul
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Diacriticele şi dicţionarul

  Adjectivul „diacritic” a fost împrumutat din franceză (unde apare în secolul al XVII-lea, fiind preluat, pe cale cultă, din greaca veche ‒ „diakritikós”) şi înseamnă „care deosebeşte”. Termenul se foloseşte în ortografie (a se vedea mai jos) şi în medicină (cf. dicţionarul lui Littré, 1880), atunci când ne referim la semnele particulare ale unei boli, prin contrast cu maladiile asemănătoare, în diagnosticul diferenţial.

 • Punctuaţia limbii române. Apostroful
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Punctuaţia limbii române. Apostroful

  În limba română, apostroful este un semn folosit în ortografie. Istoria lui este aproape la fel de lungă ca şi cea a punctului. Îl moştenim de la greci şi latini, pe linie cultă, dar folosirea lui în limba noastră scrisă este astăzi destul de limitată.

 • Punctuaţia limbii române. Punctul
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Punctuaţia limbii române. Punctul

  În limba scrisă, punctuaţia contribuie la precizarea înţelesului enunţurilor. Considerată o ramură a lingvisticii, unii spun a gramaticii, punctuaţia este, deopotrivă, o disciplină normativă, dar şi o artă. Deprinderea punctuaţiei este o cerinţă anevoioasă şi doar un număr redus de persoane poate afirma că domină, în chip indubitabil, punctuaţia unei limbi.

 • Mic îndreptar
privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Abrevieri (X)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Abrevieri (X)

  Nevoia de a prescurta scrisul este veche şi pare să fi fost, la începuturi, legată de textele ce urmau să fie gravate pe monede. În mod riguros, distingem astăzi între abrevieri, acronime, sigle şi simboluri, prezentate, în ortografie, sub numele generic de abrevieri. Noi le vom trata însă pe rând, pentru o mai riguroasă informare a publicului.

 • Mic îndreptar
privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Scrierea cu literă mare (IX)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Scrierea cu literă mare (IX)

  Acum vreo două decenii, scrierea cu majusculă era tratată în „Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie”, al Academie Române, ultima ediţia, a V-a, fiind publicată în 1995. Ulterior, Academia a renunţat la „Îndreptar…”, prezentând aceste chestiuni în „Dicţionarul ortoepic, ortografic şi morfologic al limbii române” (DOOM).

 • Mic îndreptar
privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Scrierea cu literă mică (VIII)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Scrierea cu literă mică (VIII)

  În lumea de azi, mesajele scrise apar pretutindeni. Le întâlnim pe stradă, pe afişe şi indicatoare, în magazine, pe etichete, alături de tot ce se vinde, pe şosele, la intrarea şi ieşirea din localităţi etc. Omul contemporan trăieşte într-o lume prolixă, înconjurat de mesaje de felurite genuri şi concepute cu felurite scopuri.

 • Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de
limbă. Cuvintele străine (VII)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Cuvintele străine (VII)

  Limba română se manifestă ca un sistem lexical deschis, primind necontenit cuvinte din limbi străine, dominantă fiind azi engleza anglo-americană. În general, aceste cuvinte îşi menţin scrierea şi pronunţia din limba de origine, fără adaptări. Fireşte, nu toate împrumuturile sunt recomandate, fie că este vorba de un sens nou, fie că este vorbă de o nouă unitate lexicală, dar aceasta este o chestiune pe care doar timpul o va putea lămuri.

 • Mic îndreptar privind
cele mai frecvente greşeli de limbă. Derivarea (V)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Derivarea (V)

  Abordarea formării cuvintelor prin derivarea cu sufixe şi prefixe este o temă actuală nu doar pentru că greşelile persistă, ci şi pentru că se observă, sub nefasta influenţă a englezei, o exagerată folosire a cratimei la cuvintele mai noi, formate cu prefixe, deşi regulile limbii noastre, aşezate după model romanic, nu cer aşa ceva.

 • Mic îndreptar privind cele
mai frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi gramaticale (IV)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi gramaticale (IV)

  Încheiem astăzi dificultăţile morfologice persistente. De aceea, nu voi relua toate aspectele din „Îndreptar”, ci doar pe cele curente, discutând şi unele tendinţe recente. Actuala fază se caracterizează îndeosebi prin absenţa modelelor de limbă. Jurnalismul nu mai are demult un stil îngrijit, lumea citeşte tot mai puţin, administraţia centrală nu iese din „limba de lemn“ ş.a.m.d.

 • Mic
îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi gramaticale
(III)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi gramaticale (III)

  „Nu trebuie să fii lingvist ca să-ţi dai seama că limba română s-a urâţit sau, mai bine zis, este urâţită, simplificată, traumatizată de unii vorbitori fără carte şi fără bun simţ. Nici limba scrisă nu dă totdeauna semne de inteligenţă şi corectitudine. Ce-i mai grav este faptul că nici limba oamenilor aşa-zis culţi nu este totdeauna armonioasă, corectă, frumoasă…”, scria Eugen Simion în prefaţa noului DOOM.

 • Mic
îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi gramaticale
(II)
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi gramaticale (II)

  Norma ne arată că nu ne putem bizui în chip absolut doar pe auz sau pe pronunţia deprinsă spontan, de la alţii. Deşi principiul scrierii limbii române este fonetic, există diferenţe subtile între scriere şi rostire. Spunem, bunăoară, „uaie“ (cu u scurt), dar scriem „oaie“; rostim „ieu“ (cu i scurt), dar scriem „eu“. Principiul fonetic nu este şi nu poate fi absolut.

 • Mic îndreptar privind cele mai
frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi fonetice
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  Mic îndreptar privind cele mai frecvente greşeli de limbă. Dificultăţi fonetice

  Ne-am propus, de-a lungul unei serii de articole, să prezentăm cele mai frecvente dificultăţi de limbă, surprinse în manifestările actuale, dificultăţi atât de pronunţie, cât şi de scriere. Să o spunem de la început: multe dintre aceste perturbări se datorează cu precădere transformărilor din societatea românească din ultimii douăzeci şi cinci de ani.

 • PENIBIL Scrisoare analfabetă pentru absolvenţii ieşeni cu aviz de la Ministerul Educaţiei şi universităţi. Vezi aici greşelile
  test tag · 11 Dec 2012, 17:22

  PENIBIL Scrisoare analfabetă pentru absolvenţii ieşeni cu aviz de la Ministerul Educaţiei şi universităţi. Vezi aici greşelile

  Tinerii din promoţiile 2005 şi 2009 au primit o epistolă plină de greşeli gramaticale şi ortografice de la universitatea la care au absolvit în care li se cerea să completeze un chestionar pentru piaţa muncii. Scrisoarea face parte din studiul naţional de monitorizare a carierei profesionale a absolvenţilor, program iniţiat de Ministerul Educaţiei. Responsabilii de studiu din Iaşi susţin că au preluat conţinutul întocmai cum le-

Modifică Setările