Victor Teişanu

Poet şi jurnalist

Dan Sociu este în primul rînd un produs al harului său poetic şi desigur, într-o măsură mai mică, dar importantă, al stărilor confuze, de criză perpetuă, care caracterizează deceniile din urmă. Sosit în literatură pe trendul douămiist, el îşi amprentează textele cu maximă consecvenţă, împingînd principiile noilor orientări pînă la ultimele lor consecinţe.

Nicolae R. Dărămuş e de multă vreme un nume cunoscut în România, aproape sinonim cu militantismul ecologic. Precum la Pavel din Tars, a existat şi pentru el un drum al Damascului, devenind ferventul apărător al ecosistemelor vitale şi biodiversităţii după cîţiva ani de peregrinări cinegetice şi aventuri pescăreşti.