Victor Teişanu

Poet şi jurnalist

Transformat de unii comentatori în efigie statuară, pe temeiul ecoului public al vieţii şi scrisului său, contestat de alţii pentru neaderenţa sa la reformele poetice contemporane menite să decredibilizeze paradigmele tradiţionale de expresie, Grigore Vieru s-a aşezat, temeinic, undeva la intersecţia celor două tabere, cu seninătate olimpiană şi mizând, până la capăt, pe comunicarea directă şi netrucată, precum şi mărturiseşte:

Dan Sociu este în primul rînd un produs al harului său poetic şi desigur, într-o măsură mai mică, dar importantă, al stărilor confuze, de criză perpetuă, care caracterizează deceniile din urmă. Sosit în literatură pe trendul douămiist, el îşi amprentează textele cu maximă consecvenţă, împingînd principiile noilor orientări pînă la ultimele lor consecinţe.