Valentin Mandache

Istoric de arhitectura

Stilul Art Deco este o componentă esenţială a arhitecturii istorice bucureştene. Oraşul este practic o „putere” în această parte a Europei în ceea ce priveşte arhitectura anilor '30. Catargele ce împodobesc multe din edificiile interbelice sunt o expresie a uneia din temele preferate ale Art Deco-ului, aceea a pachebotului transoceanic, reflectând prosperitatea, sofisticarea precum şi dorinţa de a călători în ţinuturi exotice a acelei perioade.

Arhitectura Bucureştiului de la sfârşitul sec. 19 până la Marele Război a fost caracterizată în mare de moda stilurilor istoriciste de sorginte occidentală, in special neorococo, popular in Franţa acelei perioade, redate intr-o manieră provincială ce merita un termen descriptiv specific, acela de stil Mic Paris. Unul din elementele definitorii ale acestei arhitecturi este mascaronul.

Bucureştiul a cunoscut o remarcabilă explozie de noi construcţii de case şi edificii publice în perioada de sfârşit de sec. 19 şi început de sec. 20, cunoscută ca La Belle Époque. Acest fenomen economic şi social a fost în multe privinţe similar cu cel al altor oraşe de la frontiera expansiunii populaţiei de sorginte europeană de atunci, aşezări care se dezvoltau vertiginos în vestul Statelor Unite sau în Stepa Pontică a Rusiei ori în Siberia.

Una din impunătoarele edificii de pe malul râului este “Casa de Pensii a CEC”-ului, din 1939, proiectată de arh. Nicolae Cucu în stil Art Deco clasicizat, deseori identificat eronat în articole din presa ca “neoclasic monumental”. Cel mai remarcabil element al acestei clădiri este friza cu basoreliefuri de zeităţi antice, plasată foarte mult deasupra nivelului străzii, un fapt care o face greu vizibilă trecătorilor şi celor care vor să o admire.

În aşteptarea refacerii de către primărie a halei Pieţei Matache, va prezint frumoasa panoplie alegorică arhitecturală a frontonului acelui edificiu, o metaforă vizuală ce înglobează în mod remarcabil istoria locului şi a tot ce a însemnat piaţa şi activităţile sale pentru comunitatea oraşului.