Silviu Miloiu

Specialist în istoria relaţiilor internaţionale

În spiritul repunerii în valoare a monumentelor istorice ilustrative pentru istoria românească şi europeană, mai ales în perspectiva celebrării centenarului unirii, clădirea-monument a Sfatului Ţării se cuvine să figureze în primul plan al agendei celor două guverne, român şi moldovean, iar restaurarea sa se impune ca o necesitate.

„Bunătatea, frumuseţea şi adevărul nu se prezintă niciodată pe ele însele sub aceste nume; acestea ne permit să privim, să ascultăm şi să înţelegem lumea fără a o împărţi în categorii opuse”, Leonidas Donskis, „A small map of experience. Reflections & aphorisms”

Memoria unui om care, într-un moment crucial al societăţii româneşti, îşi păstrează vitalitatea şi profunzimea ca o pavăză împotriva amneziei colective pe cale de a se instaura în societatea românească. Memoria care ţine să păstreze şi să cultive adevărul, un adevăr care, pentru episcopul Durcovici, aşa după cum transmitea în lecţiile sale tomiste de la sfârşitul anilor 1930, era întreţesut cu revelaţia divină.

„Doresc din toate puterile inimii şi spiritului meu ca oamenii oneşti şi învăţaţi să se grupeze în jurul ideilor celor bune şi raţionale, să le susţie cu tărie şi să le propage prin cuvânt, prin scrieri şi prin fapte, căci numai astfel s-ar putea forma conştiinţa poporului, singurul frâu ce poate opri pe guvernanţi de a se abate de la prescripţiunile adevăratelor principii şi a nu lăsa loc la credinţe greşite şi stricate prin ură şi prin patimi.”

Vezi mai multe