Marian Staş

Profesor

Una dintre criticile principale aduse actualei Legi a Educaţiei Naţionale (şi, în consecinţă, una dintre sursele principale de vulnerabilităţi multiple) are în vedere slaba legitimitate ca produs de politici publice, tocmai datorită adoptării sale prin asumare de către Guvern. Învăţând de la Forumul Constituţional constituit azi, un Forum Educaţional onest şi competent poate contribui la transformarea autentică a Şcolii ca sistem în România.

Cu mâna pe inimă, numiţi O VALOARE (una singură!...) pe care daţi în scris că Şcoala ca sistem, Educaţia din România o cultivă în mod real copiilor noştri azi – sistematic, peren, valabilă decenii de-acum încolo. Faceţi-o publică şi argumentaţi-vă opţiunea. Vă mulţumesc anticipat pentru acest exerciţiu de onestitate cu dumneavoastră înşivă.

În orice ţară normală din ziua de azi, educaţia se întemeiază pe cheia de boltă a valorilor Şcolii ca sistem, valori sădite şi cultivate în sufletele şi minţile copiilor printr-o arhitectură curriculară adevărată, vie, de secol XXI. Nici vorbă de aşa ceva în "planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul (sic!) primar". România "DE LEMN" începe cu şcoala "DE LEMN"!...

Căutaţi versiunea în limba română a Recomandării 1720 / 2005 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind relaţia dintre Educaţie şi religie în statele membre ale Uniunii Europene. Dacă o găsiţi pe vreun site oficial din România, daţi-mi semnal, vă rog. Eu n-am găsit-o. E ca şi când n-ar exista.

15 iunie 2009: C.N. "Barbu Ştribei" din Călăraşi devine prima (singura, până azi) şcoală de stat din România acreditată pe Bacalaureat Internaţional (IB) - un rezultat excepţional pentru prestigiosul liceu. De atunci, procesul firesc al dezvoltării alternativei în şcolile publice bate pasul pe loc, sufocat în mâlul politicii meschine otrăvite de incompetenţă şi impostură. Bilanţ SMART: în 2013, ZERO şcoli publice din România oferă programele IB!

Vezi mai multe