Justina Irimia

Expert în comunicare

Jucate cu răsunător succes în Occidentul Europei şi in SUA, piesele lui Václav Havel au exportat alienarea patologiei totalitare, precum şi statura remarcabilă a disidentului, într-un comentariu social devenit lectură esenţială. Teatrul absurd al lui Havel este alimentat de însuşi absurdul tiraniei comuniste ale cărei profunde efecte le sublimează în antologice mostre de sarcasm şi umor.

Atunci când, în 1621, cărturarul Robert Burton publica „Anatomia melancoliei“ – un remarcabil manual medical, şi, deopotrivă, text filosofic şi estetic, irigat de elemente preluate din numeroase alte ştiinţe, el îşi înscria numele în istorie.

Deşi recursul la construcţii precum „ca coleg“, „ca copil“, „ca cercetător“ nu este incorect, deoarece cacofonia nu reprezintă o eroare, asistăm la o avalanşă de „ca şi-uri“ diseminate euforic.

  • Justina Irimia a publicat un nou articol luna trecuta

    În explorarea dihotomiei est-vest, astăzi politic şi cultural tot mai marcate, este binevenită lectura sau reluarea lecturii textelor lui Vladimir Bukovski, cu precădere cel al bulversantei mărturii „Această sfâşietoare durere a libertăţii”.

Vezi mai multe