Daniel Şandru

Politolog

Întrebarea din titlu a fost punctul de plecare pentru o cercetare postdoctorală pe care am întreprins-o în anii din urmă şi ale cărei rezultate se regăsesc între copertele celui mai recent volum pe care l-am publicat, „Ipostaze ale ideologiei în teoria politică“, la Editura Polirom din Iaşi, cu o Prefaţă de Dan Pavel, carte din care redau aici câteva fragmente introductive.

În logica de funcţionare a sistemelor multipartidiste ce produc, cvasi-matematic, guvernări de coaliţie, destrămarea USL a fost doar o chestiune de timp. În acest context, nu divergenţele ideologice reprezintă cauza – dacă acestea ar fi avut importanţă, ele are fi fost acut sesizabile în actul de guvernare, la nivelul politicilor publice –, ci inconsistenţa aşa-numitului „proiect politic” al fondatorilor Uniunii, intitulat „Jos Băsescu”.

Modifică Setările