Daniel Cristea-Enache

Critic literar

În dialog cu Sorin Antohi (2). Daniel Cristea-Enache: Mai există o identitate românească? Sau adaptabilitatea a fost atît de mare, încît românescul e de fapt un receptacol de elemente străine? Ce ar rămîne, în opinia dvs., ca un element „pur” românesc, vizibil şi rezistent, definind o identitate specifică?

În dialog cu Sorin Antohi. Daniel Cristea-Enache: Stimate domnule Sorin Antohi, în volumul-dialog cu Virgil Nemoianu analizaţi deplasarea tipului de occidentalizare a României (prin numărul însemnat al celor care muncesc în străinătate) de pe modelul francez, spre care se îndreptaseră în trecut elitele noastre, pe cel italian. Ar fi, aceasta, o occidentalizare „la firul ierbii”, cumva mai consistentă şi cu efecte mai adînci, pe termen lung?

Daniel Cristea-Enache: Cum vă raportaţi la „al treilea discurs”, conceptul din cartea-dialog semnată de Adrian Marino şi Sorin Antohi, apărută în 2001? Coexistenţa discursului occidentalist şi a celui autohtonist exclude ori, dimpotrivă, include alternativa la exacerbarea ambelor discursuri?

Michael Shafir în dialog cu Daniel Cristea-Enache: Despre caracterul totalitar şi represiv al comunismului, ca şi despre ce a însemnat socialismul real, s-a vorbit şi s-a scris destul de mult, în România, după 1990.Dar cum se explică rezistenţa în timp a regimurilor de implant sovietic şi a Uniunii Sovietice înseşi?

Modifică Setările