Ad Astra

Comunitate a oamenilor de ştiinţă români

Finanţarea cercetării de la bugetul de stat este coordonată de către M.E.N., prin intermediul U.E.F.I.S.C.D.I. (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării), care încheie contracte de finanţare pentru execuţia proiectelor de cercetare, în calitate de Autoritate Contractantă.

Cercetător ştiinţific I la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române al cărui director a şi fost, profesor în Politehnica bucureşteană timp de 15 ani, Vasile Brînzănescu este una dintre  figurile centrale ale matematicii româneşti de azi, specialist cunoscut şi recunoscut în geometrie şi algebră, domeniile în care se încadrează cele mai multe publicaţii ale sale.

O dezbatere interesantă a pus recent faţă în faţă, în spaţiul public, două modele diferite de producere a cunoaşterii. Într-un articol care avertiza asupra derapajului contemporan al colectivismului în cercetare, manifestat în articolele cu zeci (sau sute) de autori, Andrei Pleşu echivala universalizarea unui model de producere a cunoaşterii care susţine pre-eminenţa echipei în faţa individului cu „moartea entropică a inteligenţei.”

Modifică Setările