Ad Astra

Comunitate a oamenilor de ştiinţă români

În urmă cu câteva zile, am fost şocat de imaginile difuzate la jurnalul de ştiri despre furturile hoţilor de fier vechi; puşi pe fapte mari, aceştia nu s-au mai mulţumit cu deşeurile feroase adunate de pe marginea drumului ci s-au apucat să demonteze sistemele de susţinere ale stâlpilor de înaltă tensiune de pe o linie magistrală.

Asociaţia Ad Astra semnalează prin acest comunicat situaţia dramatică a cercetătorilor români care sunt membri în granturi finanţate prin programele Resurse Umane, Idei şi Parteneriate, aflate în derulare începând cu anul 2010 precum şi a celor propuse pentru finanţare în urma competiţiei din 2012.

Takaya-san se trezi anevoie, încercând să îşi ferească ochii de lumina care, prin transperantele date în lături, pătrundea acum în fiecare ungher al camerei. Se uită în jur, spre despărţiturile în care se află birourile celorlalţi studenti, Miura-san, care lucreză tot cu Demachi-sensei, şi cei doi gaijini, unul student la doctorat, celălalt post-doc.

Cartea Atlas Flora României, având ca autori pe Aurel Ardelean şi Gheorghe Mohan, se doreşte a fi o abordare exhaustivă a cormoflorei României, cuprinzând peste 3.000 de ilustraţii color ale speciilor autohtone. Marea majoritate a acestora au fost însă copiate de către autori direct de pe Internet, fiind chiar editate, acolo unde însemnele copyright-ului erau prezente.

Evoluţia economiei, sănătatea noastră şi calitatea mediului înconjurător depind în mod esenţial de cercetare şi inovare. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) joacă un rol cheie în stimularea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România. Acesta are misiunea de a stimula excelenţa şi de a asista Ministerul Educaţiei Naţionale în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică.

Modifică Setările