Universitatea Bucureşti vrea anularea titlului de doctor deţinut de Victor Ponta. Citeşte raportul experţilor de la UB

Universitatea Bucureşti vrea anularea titlului de doctor deţinut de Victor Ponta. Citeşte raportul experţilor de la UB

Victor Ponta: "Procedura de selecţie a procurorului general şi a şefului DNA nu e prevãzutã în lege"

Senatul Universităţii Bucureşti a decis azi ca rectorul să-i ceară ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, luarea măsurilor legale care se impun în cazul plagiatului lui Victor Ponta şi, în paralel, un grup de specialişti să realizeze o expertiză juridică referitoare la baza legală necesară pentru anularea titlului de doctor obţinut de Ponta.

Ştiri pe aceeaşi temă

Rectorul Universităţii Bucureşti, profesor doctor Mircea Dumitru, îi va trimite azi o scrisoare Ecaterinei Andronescu, cerându-i luarea "măsurilor legale" în cazul tezei de doctorat "Curtea Penală Internaţională", susţinută de domnul Victor Ponta în 2003 la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lucrare declarată de UB ca fiind un plagiat.

Din păcate, UB nu poate cere anularea titlului, întrucât o modificarea din 2011 a legislaţiei spune că numai Consiliul Naţional de Etică, din subordinea Ministerului Educaţiei, poate cere acest lucru, în cazul demnitarilor .

Acest argument a fost deja invocat de ministrul Ecaterina Andronescu, care a spus de mai multe ori că, indiferent de verdictul Universităţii, el nu oferă nicio bază legală pentru retragerea titlului lui Ponta, singurul în măsură să ceară legal anularea fiind Consiliul.

Grupul de specialişti numiţi de Senatul UB caută totuşi soluţii legale pentru a solicita Ministerului Educaţiei anularea titlului.

După cum ştim, Consiliul Naţional de Etică a decis că lucrarea lui Ponta nu este plagiat.

"Plagiat vădit"

Raportul pe baza căruia Comisia de Etică a Universităţii Bucureşti a votat că lucrarea lui Ponta este un plagiat a fost făcut public azi.

Concluzia celor trei experţi a fost categorică: "Lectura tezei domnului Victor Ponta supusă expertizei noastre a făcut să apară, de o manieră clară şi indiscutabilă, numeroase încălcări ale eticii universitare, constituind un plagiat vădit".

"O mare parte din teza lui Ponta nu-i aparţine"


"Lectura atentă a celor 432 de pagini permite observarea în numeroase ocazii a unor pasaje frecvente şi abundente, împrumutate de la alţi autori, fără nicio trimitere la original. Ghilimelele care sunt de rigoare în cadrul citatelor, şi indicarea sursei citatului, sunt în general absente dn teza supusă expertizei. Ţinând cont de frecvenţa acestor «împrumuturi», se poate ajunge la concluzia că o parte substanţială din teza prezentată şi susţinută de domnul Victor Ponta nu-i aparţine, căci autorul ei şi-a însuşit într-o manieră necinstită afirmaţii care nu-i aparţin, ceea ce constituie, conform definiţiei general admisă, plagiat, faptă care se pedepseşte în cea mai mare parte a legislaţiilor.

De unde a "împrumutat" Ponta texte

"Autorul a plagiat patru surse majore - Vasile Creţu. Dumitru Diaconu, Ion Diaconu, V. Duculescu.

Autorul tezei a «împrumutat» de la aceşti autori nu numai idei juridice, dar şi formularea lor. Există identitate între ordinea paragrafelor, a frazelor, a a cuvintelor, ceea ce duce la identitatea ideilor astfel formulate.
 
Figurile de stil, tranziţiile, dar şi interogaţiile proprii ale autorilor originali sunt reproduse în mod identic. Analiza detaliată demonstrează că autorul tezei a copiat nu numai texte în română, dar şi textul în engleză al domnului Ion Diaconu, care este reprodus ca o simplă traducere, fără niciun aport personal, ceea ce demonstrează plagiatul.

A copiat 2.450 de rânduri, 100 de pagini, o treime din teză


"Lectura tezei şi comparaţia cu cele patru surse originale ocultate conduc la următoarea constatare:

- circa 2.450 de rânduri din teză (această cifră reprezintă suma tuturor concordanţelor anterior menţionate) sunt copiate din aceste 4 surse.
 
Calculul a fost făcut pe baza identităţii de idei şi limbaj şi deduce trimiterile făcute al convenţiile internaţionale sau hotărâri judecătoreşti, pentru care referirile sunt identice de la un autor la altul fără ca aceasta să reprezinte un caz de plagiat. Însă, prezentările făcute reţinând aceleaşi introduceri, analize, tranziţii, oridne de prezentare, figuri de stil, au fost reţinute în cadrul plagiatului.

- circa 100 de pagini (98) din teză sunt plagiate din cele 4 surse ocultate.
Acest calcul se bazeză pe numărul total de rânduri plagiate împărţit la numărul de rânduri pe pagină. În ansamblul unei teze se calculează, în medie, 25 de rânduri pe pagină, ceea ce permite şi luarea în calcul a titlurilor, a subdiviziunilor şi punerea în formă.

- O treime din teză este plagiată, căci provine direct din surse originale ce au fost ocultate, rpezentând o similitudine perfectă cu acestea".

CITEŞTE AICI RAPORTUL INTEGRAL AL UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI

A ştiut că plagiază

"Autorul tezei nu respectă regulile în vigoare în mediul academic: nu a folosit ghilimele, nu a precizat sursa de referinţă (în josul paginii sau în paranteză).

A respectat aceste reguli doar pentru unele citate: citate din persoanele care au participat la procesul de la Nurenberg şi numeroase declaraţii ale personalităţilor politice...

Din păcate, ocultează total cele patru surse plagiate şi omite să pună pasajele între ghilimele, să indice referinţele sau să menţioneze în orice fel autorii intelectuali ai ideilor plagiate.

Totuşi, acest mod de a proceda nu se datorează necunoaşterii regulilor, din moment ce numeroase citate sunt perfect formalizate. Aceasta demonstrează în mod vădit că autorul cunoaşte regulile academice, pe care le transgresează în perfectă cunoştinţă de cauză".

Citările lui Ponta, "o mare dezordine"

"O mare dezordine poate fi observată în notele de subsol. Pentru întreaga teză nu există decât 15 note! În plus, se trece de la nota 1 direct la nota 15, fără nicio explicaţie. Notele care au fost conservate nu conţin nicio referinţă doctrinară, trimit la alte secţiuni din teză sau explicitează unele speţe".

Citarea unei cărţi în lista bibliografică finală nu este suficientă atunci când citatele sunt făcute în mod identic, aceasta necesită uitlizarea ghilimelelor şi a unor referinţe precise".

Comisia de Etică a Universităţii Bucureşti a hotărât în iulie că Victor Ponta a plagiat în teza de doctorat, o treime din lucrare fiind copiată, "prin preluarea integrală de blocuri de text, de rânduri sau prin inversarea unor blocuri de text în raport cu sursele".

Comisia de Etică a UB a stabilit că teza de doctorat a lui Ponta "încalcă principiile eticii, integrităţii şi bunei conduite în activitatea de cercetare".

"Teza de doctorat a lui Victor Ponta, Curtea Penală Internaţională, are 432 pagini numerotate. Textul propriu-zis, fără anexe, fără prefaţa semnată de profesorul coordonator Adrian Năstase şi fără cuprins are 297 pagini. Elemente de plagiat pot fi identificate în 115 pagini din cele 297 pagini", spunea preşedintele Comisiei de Etică, profesorul Marian Popescu, care a prezentat în 20 iulie decizia luată în cazul autosesizării privind plagiatul lui Ponta.

"Comisia îşi exprimă cu această ocazie serioase dubii privind calitatea actului de coordonare ştiinţifică în cazul analizat", se mai spus Marian Popescu, la acel moment.

citeste totul despre: