Târgu-Mureş: Situaţia Azomureş prezentată luni acţionarilor

Târgu-Mureş: Situaţia Azomureş prezentată luni acţionarilor

Târgu-Mureş: Situaţia Azomureş prezentată luni acţionarilor

Azomureş a obţinut conform datelor prezentate luni în AGA, un profit net de 50.540.752 lei, în exerciţiul financiar 2008. Tuncay Yildirim şi-a dat demisia din CA.


Vă prezentăm extrase din “Raportul administratorilor privind exerciţiul financiar 2008”, document prezentat luni în şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor, ce  “constituie o sinteză a activităţii desfăşurate  de societate, ţinând seama de realizările efective, cu referire la riscurile asociate activităţii şi perspectivele viitoare ale activităţii acesteia”.

Exerciţiul financiar al anului 2008 s-a încheiat pentru Azo cu un profit brut de 87.429.217 lei, respectiv un profit net de 50.540.752 lei. Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Azomureş S.A. în exerciţiul financiar 2008 este de 1.144.100.219 lei. Cantitatea totală a exportului la îngrăşăminte chimice în anul 2008 a fost  de 856.245 tone, înregistrându-se o creştere de  2,17 % faţă de anul precedent, în timp ce totalul veniturilor din export îngrăşăminte în anul  2008 a atins cifra de 371,941 milioane USD, înregistrându-se o creştere de 66,18% faţă de anul precedent. Creşterea veniturilor realizate din exportul de îngrăşăminte se datorează cererii mai mari pentru produsele companiei precum şi a preţurilor bune obţinute în primele trei trimestre ale anului 2008.

Date despre producţie

Per total, volumul fizic al producţiei realizate în 2008 prezintă o scădere cu 3,02% fată de anul precedent. “Scăderea producţiei în 2008 faţă de anul  precedent se datorează faptului că societatea a încercat să coreleze volumul de producţi cu cererea de pe cele două pieţe pe deoparte, iar pe de altă parte nivelul stocurilor înregistrat spre finele perioadei au determinat întreruperea activităţii de producţie. Menţionăm  că structura de producţie s-a menţinut  aceeaşi şi în anul 2008”, se mai arată în documentul amintit. 

Îngrăşămintele chimice vândute pe piaţa internă în 2008 au atins cantitatea de 170.534 tone, înregistrându-se o scădere de 53,69 % faţă de anul precedent, în  timp ce totalul veniturilor din vânzări interne în 2008 a atins cifra de 110,23 milioane USD, înregistrandu-se o scădere de 0,77%  în comparaţie cu anul  precedent.

“Scăderea a vânzărilor la intern s-a datorat în mare parte scăderii puterii de cumpărare a îngrăşămintelor  chimice de către fermierii români şi datorată  neintervenţiei Guvernului Român prin subventionarea achiziţionării de îngaşăminte chimice”, susţin administratorii societăţii.

Riscurile prognozate

“În cazul în care programele guvernamentale privind dezvoltarea agriculturii nu vor fi implementate în acest an, sau vor începe sa fie implementate târziu, considerăm că societatea noastră are şanse de supravieţuire, respectiv de trecere peste perioadă de criză, în condiţiile în care va fi necesară o diminuare a  volumului producţiei. Cât de drastică  va fi această diminuare a volumului producţiei este în prezent greu de estimat. Majorarea preţurilor la materiile  prime de bază (gaz metan) şi la energie electrică vor avea ca efect o majorare semnificativă a costurilor de producţie, cu efecte previzibile de diminuare a  profitului societăţii. Întârzierea dezvoltării potentialului agricol românesc va avea de asemenea un impact negativ asupra profitului societăţii, datorită  ritmului lent de valorificare şi a cantităţilor mici de produse vândute pe piaţa internă. Eficienţa activităţii societăţii creşte pe masură ce creşte  cantitatea de îngrăşăminte valorificată pe piaţa internă. În prezent, cantitatea de marfa vândută pe piaţa internă reprezintă cc.a 17% din cantitatea  produsă. Acest procent va rămâne mic şi pentru anul 2009 cel puţin, dacă nu se fac demersurile necesare susţinerii financiare a dezvoltării agriculturii româneşti”, a susţinut în prezentarea sa preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, Fuat Kalgay.
   
   
Clienţii

În volumul total al clienţilor o pondere însemnată o deţin clienţii externi ai societăţii.  Funcţie de valoarea livrărilor, top 5 clienţi pe export respectiv  intern, se prezintă astfel:

    EXPORT            2008
    BUNUL    Denumire client           TARA                VALOARE
                                                                                                      RON
1    Ingr. Chimice    NADARVEST     BVI                   197.013.783
2    Ingr. Chimice    KONTIREX         UNGARIA       133.558.027
3    Ingr. Chimice    HELM                  GERMANIA       93.265.867
4    Ingr. Chimice    BALLERTON      ELVETIA           80.107.566
5    Ingr. Chimice    TAG                      ELVETIA           61.593.017
               
    INTERN            2008
    BUNUL    Denumire client                        LOC.                       VALOARE
                                                                                                                         RON
1    Ingr. chimice    SC ARCHIM SRL           ARAD                      109.938.171
2    Ingr. chimice    SC AZOCHIM   SRL       CALUGARENI          19.683.454
3    Ingr. chimice    SC ATAMETALY SRL     TG MURES               16.144.958
4    Ingr. chimice    SC KRONOSPAN SA     SEBES                      15.560.638
5    Ingr. chimice    SC DAFCOCHIM  SRL   TG MURES               11.878.061

Situaţia financiar - contabilă:

În structura veniturilor se remarcă următoarele:

Creşterea veniturilor totale cu 47,70% faţă de anul precedent.

Din total venituri, 95,73% sunt veniturile din exploatare, venituri  care comparativ cu anul 2007 au înregistrat o creştere semnificativă, respectiv cu  57,26%. Această creştere se datorează creşterii preţurilor de vînzare a produselor pe cele două pieţe de desfacere, cu precădere a creşterii preţurilor pe  piaţa internaţională. În ceea ce priveşte veniturile financiare acestea au scăzut cu 37,46%  în anul 2008 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, principalul motiv al scăderii datorîndu-se veniturilor obţinute în 2007 din vânzarea acţiunilor deţinute la SC Depomureş SA  la un preţ de 20.000.000 USD.

În structura  cheltuielilor se remarcă următorele:

Creşterea cheltuielilor totale cu 48,99% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007. Această creştere se datorează  în primul rând creşterii preţurilor la  principalele elemente energetice şi a materiilor prime de bază pentru producerea îngrăşămintelor chimice ( gaz, energie electrică, fosforită, clorură). Un  alt motiv al creşterii cheltuielilor de exploatare este faptul că la 31.12.2008 cheltuielile de exploatare privind provizioanele şi ajustările de depreciere, au fost mult mai mari  comparativ cu cele înregistrate la 31.12.2007. Astfel, în anul 2008  suma  acestor cheltuieli de exploatare privind provizioanele şi  ajustările de depreciere este de 147.969.397 lei,  faţă de 2.198.359 lei  în anul 2007. Cheltuielile financiare în 2008 faţă de 2007 au crescut cu 55,11% datorită devalorizării monedei naţionale şi datorită creşterii volumului de tranzacţi în  valută.

Rezultatul activităţii societăţii la 31.12.2008

S-a materializat într-un profit brut de 87.429.217 lei mai mare cu 31,28% faţă de anul precedent. Motivaţia principală a înregistrării profitului în această  perioadă este dată de tendinţele existente pe piaţa internaţională în domeniu privind preţurile de vânzare a produselor care au avut un trend în creştere de la începutul anului până la începutul trimestrului IV, dar care în trimestrul IV si  până la sfârşitul anului a avut o scădere drastică. Cheltuielile cu  impozitul pe profit au inregistrat o crestere semnificativa, respectiv cu 235,83% mai mare decit in anul precedent. Cauzele sunt: creşterea profitului brut  impozabil si cresterea cheltuielilor cu provizioanele pentru riscuri pe care societatea le-a constituit în anul 2008 şi care conform Legi 571/2003 sunt  cheltuieli nedeductibile fiscal.

Evoluţia stocurilor:


Stocurile de materii prime şi materiale au crescut la sfârşitul anului 2008 faţă de anul precedent cu 73,91% în primul rând datorită creşteri stocurilor  fizice. Creşterea se datorează faptului că în ultima parte a luni noiembrie şi în luna decembrie 2008, societatea nu a avut producţie (deci nu au fost  consumuri), dar şi datorită preţurilor mai mari cu care au fost achiziţionate materiile prime. Stocurile aflate la terţi cuprind produsele finite aflate la consignatari ( produse destinate pieţei interne) şi produse aflate în port (produse destinate  pieţei externe). Aceste stocuri au crescut la finele anului 2008 faţă de  anul 2007 cu 176,07%, creştere influenţată de costurile de producţie mai mari şi de scăderea cererii de pe piaţa internă şi externă la sfârşitul anului -care au determinat creşterea cantitativă a stocurilor aflate la terţi. O creştere cu 109,18% s-a înregistrat şi la stocurile de produse finite aflate în depozitele societaţii, motivaţia fiind aceeaşi ca şi la produsele aflate la terţi.

Cine este Azomureş?

S.C. Azomureş S.A. Târgu Mureş este o societate specializată în producerea şi comercializarea  îngrăşămintelor  chimice cu azot, fosfor şi potasiu şi a melaminei. Azomureş are o capacitate de aproximativ 1,8 milioane tone fizice de îngrăşăminte chimice, este lider indiscutabil al industriei de îngrăşăminte  chimice din România şi dispune de instalaţii de producţie fabricate de producatori mondiali cum sunt: Stamicarbon, Kellogg, Kaltenbach –Thuring, Grande  –Paroisse, Montedison, Norsh Hydro, etc. Azomureş este unic producător de melamină în România. În cursul exerciţiului financiar 2008 nu au avut loc fuziuni  sau reorganizări semnificative ale societăţii. La S.C. Chimpex S.A. Constanta, societate controlată de Azomureş s-a desfăşurat o reorganoizare semnificativă a activităţii în urma careia au fost dsiponibilizaţi în jur de 200 de salariaţi. Pe piaţa internă, S.C. Azomureş S.A. Târgu Mureş deţine poziţia de lider.   Numărul mediu de salariaţi în anul 2008 a fost de  2.494 persoane faţă de 2.465 persoane  în  anul 2007. Creşterea  numărului mediu de salariaţi ai societăţii cu 1,18%  a fost  generată de fluctuaţia naturală a forţei de muncă şi a politici de personal.

Cine conduce societatea?

Organismul de conducere al societăţii este Consiliul de Administraţie, format din 7 membri: Fuat Mehmet Kalgay– preşedinte al CA din 1998, Yetkin Erman, Suat  Surmen, Ionel Baibarac, Talat Yildirim, Ali Eden, Tuncay Yldirim. Administratorii au fost aleşi în baza Hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor  din data de 25.04.2006, pentru un mandat de 4 ani.  Administratorii Talat Yildirim şi Tuncay Yildirim sunt rude, respectiv verişori. Luni, administratorii societăţii au anunţat demisia lui Tuncay Yildirim din calitatea de administrator, noul administrator care-l înlocuieşte nu a fost încă comunicat oficial pentru public, în baza rezoluţiei oficiale AGA.

Conducerea executivă a societăţii este formată tot din 7 directori cu controlul activităţii curente şi reprezentarea societăţii în faţă terţilor: Erman  Yetkin, Ogrean Mihai, Şoleriu Ioan, Podină Angela Sofia, Tunagur  Omer şi Voda Marcela. Directorii sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin hotarare a  Consiliului de Administraţie, ei desfăşurîndu-şi activitatea în baza contractului  de mandat valabil până la finele luni aprilie 2010.

Principalii concurenţi ai Azomureş

   
Funcţie de cotele de piaţă deţinute, principalii concurenţi ai societăţii comerciale Azomureş sunt:  Petrom – Sucursala Doljchim Craiova, Grupul Interagro cu sucursalele: Turnu Măgurele, Azochim Piatra-Neamţ, Sofert Bacău, Amonil Slobozia. Pe piaţă se mai consideră concurente produsele importate din fosta URSS  (Rusia, Ucraina, Bielorusia, Kazakhastan etc.) şi Ungaria. Menţionăm că din cotele relative înregistrate pe piaţa internă, societatea Azomureş S.A. deţine  primul loc la producţia de îngrăşăminte chimice.