Cand se restituie fondul de rulment constituit de asociatiile de proprietari

- In numele locatarilor din imobilul nostru, ne scrie dl. Toma Ianus, administratorul unei asociatii din sectorul 6, va rog sa ne ajutati cu un raspuns. Unul dintre locatarii imobilului nostru


- In numele locatarilor din imobilul nostru, ne scrie dl. Toma Ianus, administratorul unei asociatii din sectorul 6, va rog sa ne ajutati cu un raspuns. Unul dintre locatarii imobilului nostru solicita sa i se restituie o parte din sumele pe care le-a depus pentru constituirea fondului de rulment. Motivul? Intrand in anotimpul calduros, vezi Doamne, vom primi de la furnizorii nostri facturi mai mici ca valoare si, in consecinta, nu am mai avea nevoie de un fond de rulment mare. Ne ameninta ca, in cazul in care refuzam sa-i restituim suma ceruta, nu va mai achita pe viitor cotele de contributie la plata cheltuielilor comune ce i se vor stabili. - Asa cum se prevede in Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1275/2000, in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru platile curente, asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Marimea fondului de rulment se stabileste, de regula, in asa fel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatie in anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei. In cazul asociatiilor nou infiintate se are in vedere experienta in domeniu a unor condominii echivalente ca marime. Constituirea fondului de rulment se face, astfel, prin plata anticipata a cotei-parti ce revine fiecarui proprietar, in baza hotararii adunarii generale a proprietarilor. In ce priveste restituirea fondului de rulment, Normele prevad ca acesta se restituie in toate situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel. De asemenea, asociatiile pot constitui si un fond, cu perioada de folosire limitata, pentru repararea instalatiilor sau a unor elemente ale cladirii, fond ce va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a proprietarilor.