Cozile umilinţei la ajutoarele pentru persoanele cu handicap acordate de Primăria Capitalei. Ce documente sunt necesare şi unde se depun cererile

Cozile umilinţei la ajutoarele pentru persoanele cu handicap acordate de Primăria Capitalei. Ce documente sunt necesare şi unde se depun cererile

În sectorul 6 cererile se depun la Spălătoria Socială din Drumul Taberei nr. 24

Începând de astăzi Primăria Capitalei primeşte cereri pentru acordarea unor ajutoare pentru persoanele cu handicap, fapt care a adus mii de persoane la centrele unde se primesc documentele.

Ştiri pe aceeaşi temă

Primăria Capitalei a anunţat că începând de astăzi se depun cererile pentru acordarea „Stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap”, în valoare de 500 de lei prevăzut de o hotărâre a Consiliului General din 30 august 2017. 

Bucureştenii au fost informaţi că pot depune cererile online sau la cinci sedii ale DGASMB, în funcţie de sectorul unde domiciliază. 

Primăria a comunicat  că până la ora 11.00, au fost înregistrate aproximativ 1100 de cereri, iar online 1200 de solicitări. Ulterior, Adevărul a cerut o actualizare a datelor dar, până la publicarea materialului, reprezentanţii Primăriei nu au dat curs acestei solicitări. 

Oricum, în teren însă situaţia nu era aşa de roz.  La centrele cu pricina erau, puţin după ora 13.30, cozi de peste o sută de metri care aminteau de “adunările” din faţa macelăriilor de pe vremea lui Ceauşescu. Oamenii se plângeau că site-ul unde se pot depune cererile este blocat (lucru neconfirmat, dar nici infirmat de reprezentanţii Primăriei Capitalei) şi că, din această cauză, trebuie să vină personal să depună cererea.  

Chiar şi funcţional, site-ul este greoi de utilizat de către solicitanţii de ajutoare pentru simplul motiv că după introducerea datelor este strict necesară încărcarea imaginii cererii.  Adică solicitantul trebuie să fie posesor de calculator dotat cu scanner… Despre această problemă, reprezentanţii Primăriei Capitalei ne-au spus că nu este necesar un scanner şi că documentele pot şi fotografiate şi încărcate pe site. 

Deci, dacă nu au un calculator cu scanner, solicitanţii de ajutoare trebuie să fie dotaţi cu un telefon cât de cât performat conectat la internet… Atenţie, telefonul nu trebuie să fie nici prea performant pentru că dacă face fotografii prea bune nu se pot încărca pe site-ul care acceptă imagini de cel mult 6MB în total! 

Contul bancar este obligatoriu

În fine o ultimă problema a celor care solicită ajutor este şi obligativitatea de a avea un cont bancar după ce PMB a comunicat că “stimulentul va fi acordat doar prin virament bancar”.  În consecinţă, unele bănci şi-au trimis reprezentanţii la centrele de primire a cererilor pentru a racola viitori clienţi.
 
Oricum, beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulţii, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap. Trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, iar certificatul de încadrare în grad de handicap trebuie să fie emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.

Unde se pot depune cererile

- Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1 vor depune cererea la Centrul de Mentorat pentru Structurile Economiei Sociale din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1, sector 1(intersecţie Bdul. Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanţilor)
- Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 2 vor depune cererea la Centrul de informare şi consiliere pentru cetăţeni din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 38, sector 2 (vis-a-vis de Aleea Circului)
* la această locaţie va fi prezent un interpret în limbajul mimoco-gestual care va oferi consiliere persoanelor cu deficienţe de auz.
- Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 3 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Strada Armenis nr. 2, sector 3 (Zona TRAPEZULUI, pe partea cu Mega Image) sau Structura de Economie Socială San The din Strada Lipscani nr. 104 ( Biserica Sf. Gheorghe),
- Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 4 şi pe raza sectorului 5 vor depune cererea la Spălatoria Sociala din Aleea Turnu Măgurele, nr. 17, Sector 4 (Complex OMINIS, staţia RATB Ciceu),
- Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 6 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Drumul Taberei nr. 24, sector 6 (Complex Favorit, intrarea din str. Pravăţ)
Totodată se poate depune cererea în format electronic, pe site-ul www.dgas.ro secţiunea Stimulente financiare, accesând link-ul online.dgas.ro.

Documente necesare

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil/reşedinţa.
Condiţii de acordare a stimulentului pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap
- Se acordă pentru adulţii cu handicap care au domiciliul stabil/reşedinţa pe raza municipiului Bucureşti;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti;
- S-au depus toate actele doveditoare menţionate anterior;
- Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta şi prelucra informaţiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală)
Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
d) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
e) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.
Beneficiul de asistenţă socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.
citeste totul despre: