Înscrierea copiilor la clasa I începe la 3 martie

În perioada 3 martie 2011 – 6 mai 2011, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Bucureşti, va avea loc înscrierea copiilor în clasa I, pentru anul şcolar 2011 – 2012, potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Ştiri pe aceeaşi temă

Pentru clasa I, în Municipiul Bucureşti, în anul şcolar 2011-2012 sunt disponibile 13.844 locuri.

La intrarea în fiecare unitate de învăţământ, va fi realizat, până la data de 3 martie 2011, un panou destinat  înscrierilor la clasa I, care va cuprinde: data la care începe înscrierea la clasa I, numărul de clase care vor funcţiona în anul şcolar 2011-2012, în conformitate cu Planul de şcolarizare, documentele necesare înscrierii la clasa I.Totodată, la acest panou va fi prezentată, zilnic, situaţia privind cererile de înscriere în clasa I, depuse de părinţi.

Înscrierea copiilor în clasa I va fi realizată în funcţie de situaţia arondării străzilor din fiecare circumscripţie şcolară, conform art.10 (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Unitatea de învăţământ va informa comunitatea locală şi părinţii despre situaţia exactă a arondării străzilor, prin afişare la loc vizibil;

Pot fi înscrişi, în limita locurilor disponibile, şi elevii care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, conform criteriilor stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară al unităţii de învăţământ, potrivit ISMB. 

citeste totul despre: