Cum obţii ajutorul de înmormântare

Cum obţii ajutorul de înmormântare

Foto arhivă

Pentru acest an, ajutorul de deces acordat de stat este de 2.022 de lei, sumă care i se va da celui care dovedeşte că a plătit pentru cheltuielile de înmormântare. Banii se acordă pentru toate persoanale asigurate, pentru pensionari sau rude ale unor persoane asigurate. Pentru cei care nu îndeplinesc aceste condiţii se va da ajutorul celui care aduce acte prin care dovedeşte că s-a ocupat de înmormântare.

Ştiri pe aceeaşi temă

În funcţie de calitatea celui care a decedat, suma se modifică. Se acordă un ajutor de 2.022 de lei numai pentru pensionari şi pentru persoanele asigurate. În restul cazurilor, ajutorul se reduce la jumătate.
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces
În dosar vei depune o cerere tip (pe care o poţi descărca de pe internet sau o poţi solicita de la sediul Casei de Pensii Tulcea), certificat de deces în original şi copie, actul de identitate al solicitantului în original şi copie, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, în original şi copie.
De asemenea, va trebui să aduci şi acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare. În cazul persoanelor inapte de muncă  se va depune şi certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a facut inapt.
Unde depui dosarul
Dacă persoana decedată era în şomaj, actele se vor depune le sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă de pe strada Grigore Antipa (fostul Institut de Proiectări). Programul de lucru este de luni până vineri, de la ora 8.30 la ora 6.30. Dacă persoana era angajată, vei duce toate actele la  angajator.
În cazul în care persoana care a decedat era pensionar, asigurat în sistemul de pensii sau membru al familiei unui titular asigurat sau pensionar actele se vor duce la Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, de pe strada Babadag, numărul 188.
„Toate actele se depun la sediul nostru, la Relaţii cu Publicul, iar programul de lucru este de luni până joi, de la 8.30 la 16.30. Dacă solicitanţii acestui ajutor au toate actele la dosar, ei vor primi banii în aceeaşi zi. Ne-am organizat astfel pentru că sunt mulţi care vin din judeţ şi nu are sens să îi punem pe drumuri în două zile diferite“, spune Mihaela Stănciulescu, director al Casei Judeţene de Pensii Tulcea.
Cine poate solicita această sumă
Poate depune dosarul fie soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile. Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.
„Este important de ştiut că rudele sau apropiaţii care au plătit pentru înmormântare vor primi ajutorul de 2.022 de lei indiferent de suma pe care au cheltuit-o. Chiar dacă ne aduc facturi de 1.000 de lei sau 1.500 de lei prin care atestă faptul că au suportat cheltuielile de înmormântare, noi acordăm necondiţionat ajutorul de 2.022 de lei“, mai spune Mihaela Stănciulescu.


citeste totul despre: