Aflaţi totul despre ajutorul de deces

Aflaţi totul despre ajutorul de deces

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare

Suma acordată de stat în cazul decesului unui pensionar sau al unui angajat din sistemul asigurărilor sociale s-a majorat cu 7,87%.

Ştiri pe aceeaşi temă

Conform Casei Judeţene de Pensii, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, ajutorul de deces a crescut de la 1702 lei, cât a fost până în prezent, la 1.836 lei. Pentru decesul unui membru de familie al asiguratului (contribuabil la Fondul asigurărilor sociale), se acordă un ajutor de 918 lei, reprezentând 50 % din cel integral.

Condiţii de acordare a ajutoarelor

Ajutorul de deces se acordă la cerere, în cazul decesului asiguratului, soţului supravieţuitor, copilului, părintelui, moştenitorului sau oricărei alte persoane care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul se achită în termen de 24 de ore de la solicitare, de către angajator (în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia), de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj (în cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie al acestuia) sau Casa de Pensii (în cazul decesului pensionarului).

Solicitantul trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii cuponul de pensie ale decedatului, certificatul de deces (în original şi copie), actul de identitate al solicitantului, precum şi actul prin care reiese că solicitantul a suportat cheltuielile privind decesul asiguratului.
citeste totul despre: