Remus Tanasă

Cercetător istorie

Corneliu Coposu a fost un simbol al unei generaţii de politicieni care nu a reuşit să-şi pună amprenta asupra destinului României din cauza vicisitudinilor epocii în care a trăit, al unei generaţii care a avut nenorocul de a se intersecta cu traiectoria unei mari puteri, Uniunea Sovietică, şi de a sta în calea loviturilor de cnut ale unei ideologii inumane, comunismul.

Cenzura ideologică din perioada regimului comunist, nepermiţând o cercetare istorică veridică decât atunci când episoadele sau personajele analizate nu deranjau Partidul Comunist, a reuşit contraperformanţa de a destabiliza materia şi meseria de istoric.

Reacţia la rezultatul referendumului Brexit ridică câteva semne de întrebare cu privire la felul de a gândi a unora dintre concetăţenii noştri. Aici îi am în vedere pe cei care, prin pregătire şi meserie, au o oarecare vizibilitate în societate şi, în consecinţă, sunt preţuiţi civic de cei care din comoditate preferă să le ia de bune ideile.

  • Remus Tanasă a publicat un nou articol acum 27 zile

    Răspândirea internetului şi a reţelelor de „socializare” a permis transmiterea şi multiplicarea informaţiei în asemenea manieră, încât agora, în mod normal fizică, a căpătat şi valenţă virtuală.

Vezi mai multe