Adrian Costea

Profesor de istorie

În anul 2010 era lansată la Polirom cartea antropologului american David Kideckel, rezultat al unor cercetări sociologice ce s-au derulat timp de mai bine de un deceniu. Autorul a trăit în mijlocul comunităţilor de muncitori de pe Valea Jiului şi din zona Făgăraşului, în scopul de a portretiza pe hârtie o imagine cât mai obiectivă a României postsocialiste.

Vineri, 25 noiembrie, s-a defăşurat cea de-a treia conferinţă tematică a Grupului de Studii de Securitate, eveniment anual ce îşi propune să abordeze teme de actualitate din sfera relaţiilor internaţionale, cu scopul declarat de a contura anumite recomandări pentru politicile publice, cuprinse în cadrul unui proiect de cercetare întocmit de către studenţii şi absolvenţii din GSS.

În mod normal, în îndelungatul concediu de care beneficiez pe timp de vară, ar trebui să continui studiul intens în vederea promovării examenului de definitivare în învăţământ, treaptă profesională ce mă va debarasa de statutul de profesor-amator. Textul acesta l-am scris pe la începutul verii, moment prielnic pentru făcut bilanţuri.